Svensklärare verksamma i olika länder möts på konferens

SI arrangerar regelbundet regionala konferenser i utlandet för svensklärare vid utländska lärosäten. I höst anordnar vi fem konferenser. De äger rum i Estland, Frankrike, Rumänien, Tyskland och USA.

Konferenserna arrangeras i samarbete med universiteten, Sveriges ambassader och andra samarbetsparter till SI. Konferenserna syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan lärare i svenska som främmande språk. Under konferenserna erbjuds också föreläsningar om svenska språket, språkinlärning, svensk kultur och svenskt samhälle.

Lyrik, kreativt skrivande och svenska språket i fokus i Tallinn

Den 12–14 oktober samlades traditionsenligt ett 60-tal svensklärare från skolor och universitet i Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland för en konferens med föreläsningar och workshoppar. Bland föreläsarna kan nämnas professor emeritus Lars-Gunnar Andersson från Göteborgs universitet och poeten och dramatikern Lina Ekdahl. Konferensen ägde rum på anrika Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn som grundades år 1631 och är en av Europas äldsta gymnasieskolor. Konferensen arrangerades av Riksföreningen Sverigekontakt i samarbete med Sveriges ambassad i Tallinn och SI.

Fler svensklärarkonferenser i höst

 • 18–20 oktober, Bukarest, Rumänien
  Konferens i Bukarest för erfarenhetsutbyte för svensklektorer i Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike.
 • 18–20 oktober, Utah, USA
  Konferens på Brigham Young University.  Cirka 100 svensklärare från hela Nordamerika deltar på den årliga konferensen som år bland annat fokuserar på Ingmar Bergman samt strategier för att skapa starka och hållbara språkprogram genom bedömning och planering.
 • 15–16 november, Paris, Frankrike
  Konferens på Svenska institutet i Paris för svensklärare i Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och fransktalande Belgien.I programmet ingår föreläsningar och workshoppar om Sverigebilden, språkundervisning, översättning och svensk litteratur.
 • 22–23 november, Bochum, Tyskland
  Konferens för svensklärare vid universitet i Schweiz, Tyskland och Österrike.
  Konferensdagarna innehåller föreläsningar om svensk politik och svensk litteratur.

Svenska språket i världen

Svenska undervisas vid drygt 225 universitet i 39 länder. SI har det övergripande ansvaret för det statliga stödet till undervisning i svenska som främmande språk i utlandet. Vi förmedlar lärartjänster, arrangerar kurser och konferenser och utlyser stipendier för svensklärare och svenskstuderande vid utländska universitet. Vi ger även bidrag till gästföreläsningar och evenemang och till inköp av undervisningsrelaterat material.

Läs mer om SI:s stöd till svenskundervisningen i utlandet.