Sverige återigen det land med bäst anseende i världen

Reputation institute publicerade i går sin årliga rapport över de länder i världen som har bäst anseende. Sverige toppar återigen listan över de 55 länderna och har stärkt sina poäng.

Studien bygger på intervjuer som gjordes i mars och april med över 58 000 personer från G8-länderna, dvs de länder i världen med stora industrialiserade ekonomier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.

För andra året i rad toppar Sverige listan, följt av Schweiz, Norge och Finland. Längst ner återfinns Irak, Iran, Pakistan och Saudiarabien (i stigande ordning).

– Att Sverige betraktas som det land i världen med bäst rykte är naturligtvis en oerhörd tillgång, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. Ju fler positiva associationer andra har av Sverige desto bättre förutsättningar för handel, internationellt samarbete, investeringar, och attraktion av internationella studenter och turism. Det är i sin tur en förutsättning för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt även framöver.

Faktorer som påverkar ett lands anseende är till exempel etik och låg korruption. Studien visar att Sverige utmärker sig särskilt när det gäller effektivt statsskick, goda levnadsförhållanden och ekonomisk stabilitet. Dessutom uppfattas svenskarna som trevliga och välkomnande och Sverige anses vara ett säkert land att vistas i. Sedan förra året har vi stärkt våra poäng inom samtliga områden.

Reputation institute konstaterar i sin studie att ett lands engagemang i klimatfrågor kommer att ha stor betydelse för dess anseende.

Läs mer