Sverige får besök av Qatars framtida ledare

SI har besökt Qatar och haft ett intensivt program som har resulterat i många nya insikter. Besöket gav även en tydligare bild av Qatars vision för sina framtida ledare och väckte nya idéer på hur Sverige fortsättningsvis kan främjas i Qatar på bästa möjliga sätt.

I förra veckan var Lejla Hastor och Ziba Zarei från SI i Doha på inbjudan av ambassadören Ewa Polano. Syftet med resan var i första hand att träffa Qatar Leadership Center, QLC, som grundades på uppdrag av sheikhen Tamim bin Hamad Al-Thani, den tidigare emiren av Qatar. Centret  är en nationell plattform för ledarskap med syfte att främja Qatars utvecklingsmål.

Varje år genomför ett 40-tal av Qatars främsta ledare och chefer ett 1-årigt ledarskapsprogram och besöker då ett land som de vill lära sig mer av. I år föll valet på Sverige som Qatar ser som ett framgångsland inom en rad områden. SI kommer att ansvara för besöksprogrammet, på efterfrågan från ambassaden i Doha, och ett kombinerat ledarskap/besöksprogram genomförs i Sverige under sista veckan i september. Programmets fokus kommer att ligga inom Sveriges expertområden: innovation och entreprenörskap och förhoppningen är att programmet ska leda till ett återkommande besök i Sverige och skapa nya möjligheter för samarbeten mellan Sverige och Qatar.

För att få en närmare inblick i Qatars ladarskapsvision och en bättre bild av målgruppen, samt potentiella framtida beröringspunkter mellan Sverige och Qatar, träffade Svenska institutet ett stort antal relevanta aktörer under veckan. Förutom planeringsmötet med QLC träffade SI en alumn från Qatar Leadership Center, Sheikha Athba Al-Thani, SI tog tillfället i akt att göra uppföljningar med de personer som deltog i expertbesöken under 2017, och ambassaden bjöd också in det svenska alumnnätverket i landet. Däribland ingår SI-stipendiater från 90-talet och qatarier som självmant sökt sig till svenska universitet. Resan gav även SI möjlighet att träffa ett flertal intressanta aktörer från Qatars innovationssatsningar, bland annat Qatar National Research Fund, Qatar Computing Researach Institute samt Qatar Science and Techonology Park.

Resan gav nya insikter och en tydligare bild av Qatars vision för sina framtida ledare och väckte även idéer kring hur Sverige fortsättningsvis kan arbeta relationsskapande i Qatar på bästa möjliga sätt.