Sverige i topp inom innovation i Europa

För andra året i rad rankas Sverige på en första plats EU-kommissionens European Innovation Scoreboard. Indexet utvärderar EU-ländernas nationella innovationssystem baserat på en rad indikatorer som kan kopplas till ett gott innovationsklimat.
Laser Laboratory

Sveriges styrkor ligger framförallt inom indikatorerna human kapital, innovationsvänliga miljöer och attraktiva forskningsmiljöer. En stor andel av befolkningen har högre utbildning och genom ett utbud av utbildningsalternativ ges möjlighet till livslångt lärande. Inom området innovationsvänliga miljöer rankas Sverige högt på grund av god tillgång till bredband och bra stöd till entreprenörer. När det gäller attraktiva forskningsmiljöer så är det framförallt ett stort antal publikationer i internationella tidskrifter, flest citerade publikationer och antalet utländska doktorander i svenska forskningsmiljöer som sticker ut.

Sverige rankas högt inom en rad index som mäter innovation, vilket är viktigt för ett så litet land som Sverige. Det ger förutsättningar för ett gott företagsklimat och för att kunna attrahera företag, investeringar och kapital.