Sverige partnerland under årets Hannovermässa

Världens ledande och största industrimässa, Hannovermässan, äger just nu rum i Hannover, Tyskland. Sverige deltar i år som partnerland med en stor nationell paviljong på temat Sweden Co-Lab.

Team Sweden är ett nätverk av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet och utlandsinvesteringar till Sverige. Sweden Co-Lab på Hannovermässan 2019 drivs i Team Swedens regi, under ledning av Business Sweden.

Svenska institutet har bidragit till genomförandet genom stöd till bland annat Sveriges ambassad i Berlin och Business Sweden i framtagandet av kommunikationskonceptet Sweden CO-Lab samt mässans invigningsprogram.

I förarbetet bidrog SI även med stöd kring en Sverigebildsanalys för att säkerställa att insatsen kommunicerar med målgrupperna på rätt sätt.

Läs mer om Sweden Co-Lab

Projektansvansvarig SI

Karin Kärr