Sverige rankas sexa i världen i ny mätning

Good Country Index (GCI) mäter i vilken utsträckning världens länder bidrar till det gemensamma bästa för mänskligheten och planeten. Av drygt 160 undersökta länder är Sverige tillbaka på en sjätte plats. I förra årets mätning rankades Sverige högst, nu tar Nederländerna över den placeringen.

GCI bygger på data från bland annat FN, Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO) och har tagits fram av den politiske rådgivaren Simon Anholt. Länderna bedöms utifrån hur de bidrar till sju olika områden: forskning och teknik; kultur; internationell fred och säkerhet; världsordning; planeten och klimatet; välstånd och jämlikhet; samt hälsa och välbefinnande.

En sjätteplats är fortsatt en stark placering i ett index som mäter länders bidrag till en bättre värld. Sverige hamnar högt i listan eftersom landet relativt sin storlek anses göra mer gott och mindre skada än många andra länder i världen. Att Sverige halkar ner i rankningen kan bero på att andra länder har intensifierat sitt arbete inom de undersökta områdena vilket i sig är positivt, säger Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog på Svenska institutet.

Sverige har gått upp sju placeringar i frågor som handlar om det som indexet kallar världsordning, som omfattar bland annat flyktingmottagande, andelen som donerar till välgörenhet och antal undertecknade avtal i FN. Sverige hamnar etta inom området som visar på länders vilja att bidra till global hälsa och på tredje plats när det handlar om välstånd och jämlikhet.

Detta är den tredje undersökningen som GCI lanserar – den första kom 2014.

Svenska institutet är expertmyndigheten för att följa och analysera bilder av Sverige utomlands. I det arbetet följer SI regelbundet internationella undersökningar och genomför egna analyser i samarbete med svenska ambassader.