Sverigealumner på återträff med SI som värd

Under två dagar samlar Svenska Institutet Sverigealumner som driver lokala nätverk i sina hemländer.

De lokala nätverken består av personer som studerat i Sverige och som nu, tillsammans med svenska ambassader, anordnar evenemang på teman som hållbarhet, jämställdhet samt sprider kunskap om Sverige.

Dagarna i Stockholm syftar till att mötas och diskutera vad för aktiviteter som kan anordnas och hur vi tillsammans kan jobba för starkare relationer mellan alumnernas hemländer och Sverige.