Sweden@ utgör ett exempel på nya typer av relationer och samarbeten mellan Sverige och partnerländer som sträcker sig längre än de traditionella biståndsrelationerna och är mer ömsesidiga. Projektet handlar även om att stimulera sektorsövergripande samarbete inom olika kreativa och kulturella sektorer mellan Sverige och partnerlandet.

Under hösten 2017 genomfördes projektet Sweden@2.0 i Rwanda med målet att vidareutveckla tidigare samarbeten och möjliggöra nya samt att koppla ihop befintliga nätverk inom Sweden@-projekt.

Här kan du se en film från Sweden@2.0- projektet som samlade deltagare från projekten i fyra afrikanska länder.

Kontaktperson SI:
Anna Swedmark Westin
Oskar Röhlander