Swedish Design Movement – fortsatt satsning på designlandet Sverige

Regeringen har gett fortsatt stöd till designprogrammet Swedish Design Moves. Inom ramen för den nya exportstrategin investeras fem miljoner kronor under 2020 för att marknadsföringen av Sverige som designland ska bidra till ökad export och ökad tillväxt. Svenska institutet är ny partner i satsningen, med ansvar för de internationella aktiviteterna.

Regeringens fortsatta satsning på Sverige som designland sker genom ett uppdrag till Visit Sweden, som tillsammans med Svenska institutet, Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association, Trä- och möbelföretagen (TMF) och ett antal regioner, städer och andra designaktörer i Sverige ska öka den internationella kännedomen om Sverige som designnation, få fler turister att välja Sverige för att upptäcka svensk design och stärka exporten av hållbara produkter och tjänster. Programmet ska fokusera på hållbarhetsfrågor och inkludera många olika designuttryck. Svenska institutet (SI) är ny partner i programmet och projektleder de internationella aktiviteterna.

Nytt för i år är också att programmet byter namn till Swedish Design Movement för att visa på den kraft och som finns bland svenska kreatörer, designföretag och organisationer i Sverige mot en hållbar omställning genom design.

Fokusmarknader för satsningen kommer fortsatt att vara Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och i viss mån Japan. Förhoppningen är att programmet ska pågå i tre år.

För mer information, läs Visit Swedens pressmeddelande om regeringens fortsatta satsning på Sverige som designland.

Fakta

Designprogrammet är del av Sveriges export- och investeringsstrategi. I den uppdaterade strategin har hållbarhetsfrågan fått ett starkare fokus. I enlighet med den ska Sverige vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att nå klimatmålen behöver vi ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi, vilket på sikt även kan stärka konkurrenskraften och bidra till att skapa nya jobb.

Designprogrammet hette tidigare Swedish Design Moves och arrangerade mellan 2016 och 2019 flera internationella utställningar och aktiviteter runt om i världen samt ett stort antal visningsresor för medier och influensers till Sverige. Fler än 260 design-, mode- och arkitekturföretag var med och skapade synlighet för landets arkitektur, design och besöksmål.