Flyttfåglar i fokus för naturturism runt Östersjön

Projektet ”Birding Baltic” handlar om att utveckla naturturism med flyttfåglar som fokus samt stödja småskaligt jordbruk och en hållbar utveckling av landsbygden. Initiativtagarna till ”Birding Baltic” anser att hållbar utveckling kring Östersjön förutsätter att människor har …

Östersjöregionen investerar i hållbara produkter

Svenska institutet ger stöd till ett projekt som ska främja utvecklingen och exporten av miljövänliga produkter i Östersjöregionen. Länsstyrelsen Östergötland leder projektet och nästa steg blir att ansöka om EU-medel. Länsstyrelsen Östergötland har tidigare drivit …

Nyheter. Etikett: Projektinitiering: sida 1/1