Universitet kring Östersjön samarbetar kring miljöutbildningar

Projektet Crea-Re deltar i satsningen Mitt Europa och visar hur universitet i Finland, Lettland, Ryssland och Sverige samarbetar för att utveckla sina miljöutbildningar.

Projektet Crea-Re finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic och är ett samarbete mellan universitet i Finland, Lettland och Högskolan i Gävle i Sverige. Genom SI:s stödform Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen har projektet även börjat samarbeta med ITMO universitetet i S:t Petersburg, Ryssland.

– Projektet Crea-Re syftar till att bygga upp ett nätverk med universitet runt Östersjön för att utveckla forskning och utbildning om en cirkulär ekonomi, där industrins resurser används mer effektivt, berättar Karl Hillman, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. Fokus ligger på att skapa ett gemensamt kursinnehåll som implementeras på fyra lärosäten runt Östersjön.

Universiteten delar intresset för cirkulär ekonomi och resurseffektivisering ingår i alla utbildningsprogram som de ska jobba med. Karl Hillman menar att det på sikt handlar om att i möjligaste mån försöka undvika avfall överhuvudtaget i samhället.

En del i arbetet som de startade redan tidigt i projektet är att studenter från olika länder möts och gör studiebesök och fallstudier på utvalda företag i ett land i taget.

– Vi arbetar tillsammans med att ta fram kursmaterial och kursmoment som kan användas i undervisningen på våra lärosäten, men även på andra lärosäten då materialet görs tillgängligt online, säger Karl Hillman

– Efter projektet vill vi att kursmaterial, kursmoment och fallstudier ska arbetas in i befintliga eller nya kurser, berättar Karl Hillman.

Den 8 maj kan man träffa Karl Hillman på Högskolan i Gävle då projektet deltar i den pågående kampanjen ”Mitt Europa”. Se mer om programmet på Högskolan Gävle under ”Mitt Europa” kampanjen 

Läs mer om projektet Crea-Re-RU 

Kampanjen ”Mitt Europa” pågår mellan 4 – 12 maj och är en del av en kampanj som genomförs i hela EU under namnet ”Europe in My Region”. Syftet med kampanjen ”Mitt Europa” är att öppna upp dörrar till EU-finansierade projekt och företagssatsningar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället. Svenska institutet stöttar kampanjen och visar även på hur SI:s stödformer Projektinitiering och Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen bidrar till samarbeten som leder till en positiv utveckling i Östersjöregionen och EU.

Besök ett projekt nära dig!