Uppdrag kring migration och Sverigebilden

Svenska institutets uppdrag är att skapa intresse och förtroende för Sverige, svenskt know-how och frågor som är relevanta för Sverige.

Vår information och kommunikation om Sverige ska vara korrekt, och baseras på öppenhet och äkthet. Detta har visat sig extra viktigt i frågor kopplat till migration och bilden av Sverige. Därför har SI tagit fram ett brett informationsmaterial om migration och integration, i första hand för att underlätta för svenska ambassader att främja en faktabaserad och nyanserad bild av Sverige utomlands.

Materialet som innefattar infografiker, toolkits och en webbsida om den svenska migrationshistorien återfinns på sharingsweden.se.

Under våren kommer SI också presentera ett nytt informationsmaterial om svensk migration bestående av bland annat utställningen Portraits of Migration – Sweden Beyond the Headlines som innehåller porträtt av personer som kommit till landet som asylsökande samt ger en bild av de gräsrotsinitiativ i Sverige som arbetar för ett integrerat samhälle. Premiärvisningen äger rum på House of Sweden i Washington där den invigs den 15 mars. Utställningsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt som en digital resurs på Sweden.se.