Urban Challenges skapade tryggare kollektivtrafik för utsatta

Det treåriga projektet Urban Challenges har arbetat för att skapa tryggare kollektivtrafik för utsatta personer i Brasilien, Colombia, Mexiko och Sverige. Nu presenteras de sex specifika problemen och hur projektledare, experter och problemägare löste dem. En nyckel till det lyckade resultatet är nya samarbeten och gemensamt lärande.
Tecknad bild som beskriver de olika projekten

Hur kan vi minska rån i kollektivtrafiken, droghandel på tågstationer och sexuella trakasserier på bussar? Det var frågor som det internationella projektet Urban Challenges ville få svar på.

Under tre år har projektledare, experter och problemägare från Brasilien, Colombia, Mexiko och Sverige arbetat tillsammans med SI för att hitta lösningar som kan göra kollektivtrafiken tryggare för människor i utsatta situationer: kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Projektet avslutades med ett digitalt seminarium där de sex projekten och lärdomar från dem sammanfattades. En nyckel till framgångarna är de samarbeten som uppstått och insikten att samskapande och gemensamt lärande kan lösa problem.

De sex projekten:

Fortaleza, Fortaleza City Hall (Brasilien)

Problem: Längs en särskild busslinje i staden utsätts många resenärer för rån.
Lösning: En storskalig översyn av hållplatserna längs linjen genomfördes med bland annat panikknappar, belysning och övervakningskameror. Utöver detta genomfördes också kampanjer för att informera om åtgärderna och öka resenärernas upplevda trygghet.

Stockholm, MTR Sverige (Sverige)

Problem: I och runt pendeltågstrafiken i Stockholm skapar öppen droghandel en osäker miljö för resenärer.
Lösning: En samverkansgrupp skapades där aktörer från olika delar av samhället gemensamt hanterade problem och lösningar. Det resulterade ibland annat i trygghetsvandringar och workshops med de boende i området. Man skapade också en app för att bättre kunna samla in och sammanställa data om problemområdet.

Barranquilla, Transmetro (Brasilien)

Problem: Vandalisering av bussar i Barranquilla skapar otrygga miljöer för resenärerna.
Lösning: Förberedelser gjordes för en medborgardialog eftersom förstudier visade att vandaliseringen var en följd av bristande möjligheter för medborgarna att ventilera sin frustration över stadens styre. Planerna fick tyvärr avbrytas på grund av massiva strejker och turbulens i stadens styre och verksamhet.

Mexico City, Etram Cuatro Caminios (Mexico)

Problem: En kaotisk transitstation i staden Naucalpan de Juárez, i delstaten Mexiko, leder till långsamt flöde av resenärer och ökad kriminalitet.
Lösning: En ”design thinking”-workshop med hållplatsens användare genomfördes, vilket resulterade i en åtgärdslista som väntar på grönt ljus från delstaten. I denna ingår bland annat en fyrstegsplan för att förbättra de publika ytorna på stationen, skapa incitament för bussbolag och resenärer att nyttja stationen, skapa regelverk för att upprätthålla önskat beteende samt att formalisera närvaron av gatuförsäljare i området.

Bogota, Transmilenio (Colombia)

Problem: Övergrepp och sexuella trakasserier på specifika busstationer i Bogotá.
Lösning: Man upptäckte tidigt i projektet att flera organisationer parallellt jobbade med dessa frågor och att det därför fanns mycket data att analysera. Det visade sig att förövarna ofta själva arbetade inom transportsektorn och projektet valde därför att fokusera på att rekrytera fler kvinnor till busschaufföryrket. Detta resulterade i en ”best practice” för att anställa kvinnor i mansdominerade yrken.

Brasilia, Transport- och mobilitetsministeriet (Brasilien)

Problem: Bristfälliga gångvägar och otillfredsställande infrastruktur skapar en osäker miljö som hindrar kvinnor från att promenera och använda kollektivtrafiken.
Lösning: Ansvaret hade tidigare legat mellan två departement. Tack vare projektet skapades en samverkansgrupp där båda departement tog gemensamt ägandeskap för frågan. En plan för aktiviteter som ska skapa bättre flöde och mer liv i de utsatta områdena har tagits fram men på grund av covidrestriktioner ännu inte implementerats.

På grund av covidpandemin fick Urban Challenges anpassas längs vägen och trots att detta ledde till att vissa av de initiala målen inte kunde nås finns en fortsatt ambition hos projektets olika partners att fortsätta skapa trygga publika transporter för alla.

För den som vill veta mer om projektet finns Urban Challenges Handbook tillgänglig på engelska, portugisiska och spanska.

UrbanChallenges_Handbook (eng)