Utlysning av residensprogram inom vetenskap i Paris

Institut français de Suède och Svenska institutet i Paris genomför tillsammans residensprogrammet Eva De la Gardie vid Svenska institutet i Paris 2-29 november 2017.

Residensprogrammet syftar till att stärka det fransk-svenska samarbetet inom vetenskap. Ansökan är öppen för forskare inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Sista datum för ansökan är 31 mars 2017.

Stipendiet är namngivet efter Eva De La Gardie som år 1748 valdes in i Kungliga Vetenskapsakademien som första kvinna. 2017 är det andra året som programmet genomförs. Det första stipendiet gick 2016 till Lena Maria Nilsson doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Läs mer om utlysningen och residensprogrammet