SI Young Voices Initiative

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Med anledning av detta skapade SI en pilotutlysning inom demokrati, SI Young Voices Initiative. Ansökningstiden var öppen under september och vi fick in många bra ansökningar. Du som ansökte om projektbidrag kan nu ta del av beslutet om vilka projekt som beviljats stöd.
Två tjejer som kollar på post-it-lappar

Ansökan stängd

Översikt

Projekt beviljade stöd 2021

Nu kan du som ansökte till SI Young Voices Initiative 2021 ta del av beslutet om vilka projekt som beviljats stöd: lista över beviljade projekt.

Kontakta oss på yvi@si.se om du har svårt att ta till dig informationen i listan. Stort tack till alla er som har skickat in en ansökan!

Vad är SI Young Voices Initiative?

SI Young Voices Initiative är ett program som finansierar internationella samarbetsprojekt. Det är öppet för svenska organisationer och deras partner i våra programländer. Förutsättningen är att du vänder dig till unga vuxna i åldrarna 18-35 för att åstadkomma positiv förändring genom aktivt deltagande i civilsamhället i länder där demokrati och mänskliga rättigheter brister. Projekt kan pågå i maximalt 18 månader. Sökbart belopp är från 100 000 kr till 700 000 kr.

Vem kan söka?

 • Du måste representera en organisation/enskild firma som är registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst ett år.
 • Du måste skriva ansökan tillsammans med en eller flera partnerorganisationer i något eller några av våra programländer.

Vilka länder ingår?

Afrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asien: Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Thailand, Sri Lanka, Vietnam
MENA: Algeriet, Egypten, Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Jemen

Covid-19

Projekt bör normalt genomföras i programlandet eller i både programlandet och Sverige. Coronapandemin har dock radikalt påverkat våra möjligheter att resa och träffas fysiskt. Det är viktigt att du och din internationella partner tar hänsyn till detta när ni utformar ert projekt.

Kriterier för att söka pengar:

 • Projektet ska syfta till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i programländerna.
 • Projektet ska ha som mål att ungdomar aktivt deltar i civilsamhället och är aktiva medborgare. Projektet ska på sikt leda till en förändring inom åtminstone en av följande dimensioner som ingår i ett demokratiskt samhälle
  – representativ regering
  – grundläggande rättigheter
  – kontroll av regeringen
  – opartisk administration
  – inkluderande beslutsfattande.
 • Projektet ska ha ett starkt jämställdhetsperspektiv och, om möjligt, inrikta sig på unga kvinnor i ledande positioner.
 • Projektet ska ha en stark lokal förankring i partnerlandet.
 • Projektet ska rikta sig till förändringsaktörer och engagera civilsamhället och/eller gräsrotsorganisationer i projektländerna.
 • Projektet ska använda minst ett av följande verktyg och metoder
  – nätverk
  – plattformar
  – kapacitetsutveckling
  – innovationer
 • Projektet ska bidra till hållbarhetsmål 16 i Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Projektet ska vara hållbart. Detta innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.
 • Projektet bör om möjligt involvera kunskapsutbyte och metodutveckling.
 • Projektet bör om möjligt inkludera beslutsfattare på lokal eller kommunal nivå.

Målgrupp

Målgruppen för ditt projekt är förändringsaktörer, opinionsbildare, beslutsfattare eller andra grupper som utgör demokratins röstbärare i projektländerna. Dessa arbetar med ungdomar och unga vuxna (i åldrarna 18–35) för att förbättra deras kapacitet till aktivt deltagande i det civila samhället.

Exempel på målgrupper är ungdomsorganisationer, aktivister, journalister och andra representanter för exempelvis mediaorganisationer, människorättsförsvarare och kvinnorättsgrupper, influencers inom demokratifrågor och kulturarbetare.

Indirekt målgrupp

Indirekt målgrupp (final beneficiaries) är grupper/individer som direkt gynnas av projektets resultat.
Exempel på indirekt målgrupp är unga vuxna och kvinnor. Dessa kan även vara grupper som vinner på ett ökat ungdomsdeltagande och kvinnors egenmakt, till exempel HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättning, barn eller andra minoritetspersoner i särskilt utsatta grupper.

Exempel på projekt

Bidrag kan beviljas till olika typer av projekt som leder till att stärka målgruppens aktiva deltagande i civilsamhället och i den demokratiska processen.

Exempel på detta kan vara att:

 • Anordna konferenser, workshops, utbildningar eller residensprogram
 • Producera appar, podcasts, dokumentärer och annat audiovisuellt material
 • Skapa plattformar och nätverk, både online och offline
 • Genomföra forskningsprojekt och pilotstudier

Hur du ansöker

FAQ

Har du frågor? Nedan finns en FAQ för dig som funderar på att söka finansiering.

Har du redan beviljats stöd och har ett pågående projekt? Se våra FAQs längst ner på sidan.

Om du fortfarande inte hittat svar på dina frågor – skicka ett mail till si@si.se

För dig som vill ansöka om finansiering

För dig som har ett pågående projekt