Stipendium för korttidsvistelse i Sverige

Ett stipendium för dig som studerar svenska vid ett universitet eller en högskola utanför Norden, befinner dig i slutet av din utbildning och behöver samla material till din uppsats.
Umeå University campus

Öppen för ansökningar till 12 oktober

Stipendium för korttidsvistelse i Sverige

Översikt

Behöver du komma till Sverige för att samla material till en uppsats eller ett examensarbete i svenska? SI erbjuder årligen stipendier till svenskstuderande i utlandet för upp till två månaders vistelse i Sverige.

Vem kan söka?

  • Du som studerar svenska vid ett universitet eller en högskola som finns med i
    SI:s adressförteckning (gäller inte studenter vid universitet i Norden).

Vad kan stipendiet gälla?

Du kan söka stipendium för att samla in material till ett examensarbete, uppsats eller avhandling på bibliotek vid ett svenskt universitet eller högskola eller en organisation. Det ska finnas skäl för att söka materialet på plats i Sverige. Kan man få tillgång till relevant material via webben så behövs inget stipendium.

Tidpunkt och längd för vistelsen samt belopp för stipendiet

Sverigevistelsen måste äga rum under 2023, max två månader. Du kan söka högst 24 000 SEK (12 000 SEK per månad). Stipendiet kan du använda till resor, boende, uppehälle och litteratur.

 

 

Hur du ansöker

Ansökningsprocessen

FAQ

Foto: Diana Dobrodii
Njut av tiden i Sverige och knyt nya forskarkontakter! Korttidsvistelsen kan ju i fortsättningen resultera i nya viktiga internationella forskarprojekt.
Diana Dobrodii, svenskstudent vid Statliga Taras Sjevtjenko-universitetet i Kiev, Ukraina
Foto: Diana Dobrodii
Foto: Deimantė Telyčėnaitė
Det var inte bara en bra möjlighet för att koncentrera mig och tänka mer på uppsatsen, utan också att få återkomma till en av mina mest älskade städer. Varje gång som jag har besökt Sverige blir jag ännu mer nyfiken på svensk kultur och vill fortsätta utveckla och förbättra mina kunskaper i svenska språket.
Greta Barkauskytė, svenskstudent vid Centret för skandinavistik vid Vilnius universitet i Litauen
Foto: Deimantė Telyčėnaitė

Vanliga frågor och svar

För mer information kontakta:

Monika Rönngren