Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande kring frågor med bäring på samhällets styrning. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen.

Satsningen genomförs inom ramen för SI:s Östersjösamarbete och är en följd av Sveriges ökade fokus på EU:s östliga partnerskap, vilket syftar till att förstärka och fördjupa relationerna mellan EU och dess östeuropeiska grannländer.

Vem kan delta?

Sökande till SAYP ska vara från något av programländerna, under 36 år, yrkesverksamma och anställda inom den offentliga sektorn, förtroendevalda, eller på annat sätt arbeta med utveckling av god offentlig förvaltning. Även representanter för granskande organisationer inom det civila samhället välkomnas.

Yrkesverksamma från dessa grupper har möjlighet att söka:

 • Beslutsfattare (politiker, tjänstemän och anställda av politiska partier)
 • Offentliga tjänstemän (icke-politiska tjänstemän som arbetar på myndigheter, verk, departement)
 • Anställda eller volontärer inom civilsamhället eller vid ickestatliga organisationer.

Utlysningen för deltagande i SAYP 2018 är öppen 22 januari – 28 februari 2018. Mer information och instruktion för ansökan finns här.

SAYP är öppet för deltagare från följande länder:

 • Estland
 • Georgien
 • Lettland
 • Litauen
 • Moldavien
 • Sverige
 • Ukraina
 • Vitryssland

 

Upplägg

Programmet består av tre huvudkomponenter;