Om SI Academy for Young Professionals

SI Academy for Young Professionals (SAYP) är Svenska institutets program för att bygga tvärsektoriella mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap samt på Västra Balkan. SAYP genomförs i samarbete med svenska lärosäten. Programmet riktar sig till unga, yrkesverksamma medarbetare och nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle.
A photo collage showing men and women conversating and in front of a computer.

Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande kring frågor med bäring på samhällets styrning. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen.

Vem kan delta?

Sökande till ska vara från något av länderna som ingår i SAYP, under 35 år, yrkesverksamma och anställda inom den offentliga sektorn, förtroendevalda, eller på annat sätt arbeta med utveckling av god offentlig förvaltning. Även representanter för granskande organisationer inom det civila samhället välkomnas.

Yrkesverksamma från dessa grupper har möjlighet att söka:

 • Beslutsfattare (politiker, tjänstemän och anställda av politiska partier)
 • Offentliga tjänstemän (icke-politiska tjänstemän som arbetar på myndigheter, verk, departement)
 • Anställda inom civilsamhället eller vid ickestatliga organisationer.

Utlysningen för SAYP 2021 pågår 15 februari – 22 mars.

SAYP är öppet för deltagare från följande länder:

 • Armenien
 • Estland
 • Georgien
 • Lettland
 • Litauen
 • Moldavien
 • Sverige
 • Ukraina
 • Vitryssland
 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Kosovo
 • Nordmakedonien
 • Montenegro
 • Serbien

Läs mer om respektive program på våra engelska sidor:

SAYP Västra Balkan

SAYP Östersjöregionen och östliga partnerskapsländer.