Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande kring frågor med bäring på samhällets styrning. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen.

Vem kan delta?

Sökande till ska vara från något av länderna som ingår i SAYP, under 35 år, yrkesverksamma och anställda inom den offentliga sektorn, förtroendevalda, eller på annat sätt arbeta med utveckling av god offentlig förvaltning. Även representanter för granskande organisationer inom det civila samhället välkomnas.

Yrkesverksamma från dessa grupper har möjlighet att söka:

 • Beslutsfattare (politiker, tjänstemän och anställda av politiska partier)
 • Offentliga tjänstemän (icke-politiska tjänstemän som arbetar på myndigheter, verk, departement)
 • Anställda inom civilsamhället eller vid ickestatliga organisationer.

Utlysningen för SAYP 2020 pågår 11 februari – 11 mars.

SAYP är öppet för deltagare från följande länder:

 • Armenien
 • Estland
 • Georgien
 • Lettland
 • Litauen
 • Moldavien
 • Sverige
 • Ukraina
 • Vitryssland
 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Kosovo
 • Nordmakedonien
 • Montenegro
 • Serbien

 

Läs mer om respektive program på våra engelska sidor:

SAYP Västra Balkan

SAYP Östersjöregionen och östliga partnerskapsländer.