Översikt

Studentutbytesprogram North2North erbjuder stipendier och avgiftsbefriade studieplatser för vistelser under en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i Kanada, USA (Alaska), Ryssland, Danmark, Finland, Island och Norge. Ansökningar till Kanada, USA och Ryssland är prioriterade.

Vem kan söka?

Stipendierna ges till utresande studenter från Luleå tekniska universitet (LTU), Mittuniversitetet (MIUN), Umeå universitet (UMU) och Stockholms universitet (SU) och uppgår till 10 000 SEK per termin plus ett resebidrag på 9 000 SEK till 12 000 SEK.

Hur ansöker jag?

Listan över de utländska lärosäten som ingår i North2North-samarbetet samt information om programmet och antagningsprocessen hittar du på University of the Arctics hemsida eller via det berörda universitet i Sverige.

Stöd till akademisk och administrativ personal vid LTU, MIUN , UMU, SU

Svenska institutet erbjöd 2017 möjlighet att söka stöd för fem kontaktbesök till universitet som är medlemmar i University of the Arctic och också deltar i utbytesprogrammet North2North. Syftet var att stimulera framtida studentutbyten mellan universitet i den arktiska regionen. Utlysningen för 2017 är avslutad.