Studentutbytesprogram North2North erbjuder stipendier och avgiftsbefriade studieplatser för vistelser under en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i Kanada, USA (Alaska), Ryssland, Danmark, Finland, Island och Norge. Ansökningar till Kanada, USA och Ryssland är prioriterade.

Vem kan söka?

Stipendierna ges till utresande studenter från Luleå tekniska universitet (LTU), Mittuniversitetet (MIUN), Umeå universitet (UMU) och Stockholms universitet (SU) och uppgår till 10 000 SEK per termin plus ett resebidrag på 9 000 SEK till 12 000 SEK.

Hur söker jag?

Listan över de utländska lärosäten som ingår i North2North-samarbetet samt information om programmet och antagningsprocessen hittar du på University of the Arctics hemsida eller via det berörda universitet i Sverige.

Stöd till akademisk och administrativ personal vid LTU, MIUN , UMU, SU

År 2017 har Svenska institutet möjlighet att bevilja stöd till fem kontaktbesök till universitet som är medlemmar i University of the Arctic och också deltar i utbytesprogrammet North2North. Syftet är att stimulera framtida studentutbyten mellan universitet i den arktiska regionen. Utlysningen gäller kontaktbesök vid utomnordiska universitet. För mer information, se Möjlighet till kontaktbesök inom North2North.