Swedish Institute Study Scholarships (SISS) för Sydafrika är för heltidsstudier på masternivå vid svenska lärosäten som inleds under höstterminen. SISS är finansierat av Utrikesdepartementet. SISS för Sydafrika är en speciell insats riktad till Sydafrika.

Som sökande måste du ha medborgarskap i Sydafrika. Vi kommer prioritera sökande som tog sin kandidatexamen från ett universitet i Sydafrika. Det är också viktigt att du har en tydlig idé om hur planerade studier i Sverige kan bidra till utvecklingen i Sydafrika.

Stipendieansökningsperioden är 2-9 februari 2018 för masterprogram som börjar under höstterminen 2018. Vi kommer erbjuda maximalt 10 heltäckande stipendier till avgiftsskyldiga studenter.

Läs mer om behörighetskriterier och ansökningsprocessen för SISS för Sydafrika på engelska

Glöm inte att innan du kan söka SI stipendier, måste du först skicka in din ansökan för utbildning till universityadmissions.se mellan 16 oktober 2017 och 15 januari 2018. Frågor gällande antagning besvaras av University Admissions.