Utbildningen vid College of Europe

Varje år anordnar College of Europe i Brygge ettåriga påbyggnadsstudier för studenter och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Läsåret börjar i september och kurserna har fokus på Europa. Undervisningen ges på engelska och franska. Du kan hitta mer information om kurserna på College of Europes hemsida.

SI förvaltar också stipendier till College of Europe i Natolin, Polen.

Vem kan söka?

Du ska ha en akademisk examen men inte har påbörjat en forskarutbildning, för att kunna söka stipendiet. Du ska också ha mycket goda kunskaper i engelska och franska, med undantag för kurser inom internationella relationer.

Avgift och stipendieförmån

Avgiften för undervisning för läsåret 2018/2019 i Brygge är EUR 16 000 och avgiften för kost och logi är EUR 8 000. Från stipendiet får du SEK 100 000 för ett läsår och resten behöver du betala själv. Vi erbjuder inte resebidrag.

Stipendiatens skyldighet

Stipendiater måste fylla i vårt rapportformulär och skicka det till oss inom en månad efter avslutad studietid.

Hur ansöker jag?

Du ska göra din ansökan elektroniskt till College of Europe. Studieplats och stipendium söks på samma formulär.

När ansöker jag?

Ansökan ska vara College of Europe tillhanda senast den 17 januari 2018 för läsår 2018/2019.