Ansökan stängd

Översikt

Svenska lärosäten kan bjuda in doktorander och forskare för att bedriva gästforskning inom samhällsvetenskap och hållbar samhällsutveckling i Sverige. Det huvudsakliga syftet skall vara forskning och mottagande institution i Sverige måste kunna erbjuda arbetsplats och handledare/kontaktperson. Stipendierna omfattar ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, samt försäkring och resebidrag.

Syftet med det Svensk-turkiska stipendieprogrammet är att främja närmare band mellan Turkiet och EU, samt att bidra till en hållbar social utveckling i regionen, i linje med Agenda 2030. Detta med särskilt fokus på stärkt demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer.

Programmet prioriterar följande hållbarhetsmål:

Mer information och instruktioner för ansökan hittar du på SI:s engelska webbplats.