Svensk-turkiska stipendieprogrammet är för heltidsstudier på masternivå vid svenska lärosäten. Det finns cirka 100 masterprogram som du kan söka ett stipendium för. Masterprogrammen är inom samhällsvetenskap och inleds under höstterminen.

Som sökande måste du ha medborgarskap i Turkiet och ha dokumenterad ledarskapserfarenhet och minst 1 500 timmars arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du har en tydlig idé om hur planerade studier i Sverige kan bidra till utvecklingen i Turkiet.

Stipendieansökningsperioden är 2-9 februari 2018 för masterprogram som börjar under höstterminen 2018. Vi kommer erbjuda cirka 14 heltäckande stipendier till avgiftsskyldiga studenter.

Läs mer om behörighetskriterier och ansökningsprocessen för Svensk-turkiska stipendieprogrammet på engelska

Glöm inte att innan du kan söka SI stipendier, måste du först skicka in din ansökan för utbildning till universityadmissions.se mellan 16 oktober 2017 och 15 januari 2018. Frågor gällande antagning besvaras av University Admissions.

Svensk-turkiska stipendieprogrammet är finansierat av Utrikesdepartementet. Vi erbjuder också stipendier för doktorandstudier och gästforskning i Sverige inom Svensk-turkiska stipendieprogrammet.