Öppnar för ansökningar 10 februari

Översikt

Visbyprogrammet är ett stipendieprogram för student- och forskarmobilitet i båda riktningar mellan Sverige och programmets samarbetsländer. Programmet är en del av Svenska institutets Östersjösamarbete och bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Medborgare från programländerna kan ansöka om stipendium för heltidsstudier vid svenska lärosäten, inom masterprogram av relevans för regionens utveckling. Stipendierna omfattar utbildningsprogrammets studieavgifter under ett eller två år, ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, försäkring, samt resebidrag.

Ca. 60 stipendier beviljas årligen.

Detaljerade instruktioner för ansökan hittar du på SI:s engelska webbplats.

Glöm inte att innan du kan söka stipendium från SI, måste du först skicka in din ansökan till utbildningen via universityadmissions.se. Frågor gällande antagning besvaras av University Admissions, eller av berört lärosäte.