Inom Visbyprogrammet erbjuder Svenska institutet (SI) stipendium för utbytesstudenter från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Studenter från dessa länder, som har nominerats för utbytesstudier i Sverige, kan söka stipendium för en eller två terminer. Ansökan är öppen mellan den 15 mars till den 2 maj, kl. 12.00, 2018 för studier som inleds under hösten 2018.

Runt 30 stipendier förväntas delas ut.

Vad ingår?

Vem kan söka?

Du kan söka om du har antagits eller sökt till utbytesstudier i Sverige genom ditt hemuniversitet. Du måste också vara bosatt och verksam, samt medborgare i:

  • Armenien
  • Azerbajdzjan
  • Georgien
  • Moldavien
  • Ryssland
  • Ukraina eller
  • Vitryssland

Notera att du inte kan söka stipendiet om du varit bosatt i Sverige mer än 2 år totalt. Du kan inte heller beviljas stipendium för vistelser som redan har påbörjats innan beslut om SI:s stöd har fattats, eller om du tidigare har beviljats stipendium från SI vid tre eller fler tillfällen.

Ansökningsprocessen

Ansök nu!

Innan du ansöker bör du kolla om du uppfyller grundkraven för stipendiet i detta formulär. Om du uppfyller kraven skickas du vidare till ansökningsportalen.