Vad ingår?

Vem kan söka?

Du kan söka om du är:

 • Student som har antagits eller sökt till utbytesstudier i Sverige genom ditt hemuniversitet
 • Bosatt och verksam, samt medborgare i:
  • Armenien
  • Azerbajdzjan
  • Georgien
  • Moldavien
  • Ryssland
  • Ukraina eller
  • Vitryssland

Du kan inte söka stipendiet om du varit bosatt i Sverige mer än 2 år totalt. Du kan inte heller beviljas stipendium för vistelser som redan har påbörjats innan beslut om SI:s stöd har fattats.

Ansökningsprocessen

Ansökan är stängd. Mer information kommer under tidig vår 2018.