Inom Visbyprogrammet erbjuder Svenska institutet (SI) stipendium för studenter, forskare eller andra nyckelpersoner, verksamma vid svenska lärosäten, myndigheter eller organisationer, som önskar studera, bedriva forskning eller kapacitetsuppbyggnad i något av våra programländer.

Mellan 1 och 31 oktober 2017 kan utresande svenskar söka stipendium inom Visbyprogrammet för vistelser i något av programländerna – Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Vistelsen ska inledas under våren 2018 (tidigast i januari).

Vad ingår i stipendiet?

 • månatligt stipendium för levnadskostnader om SEK 9,000, SEK 12,000 eller SEK 15,000 beroende på vad du kommer göra under din vistelse
 • resebidrag om SEK 5,000

 

Kan jag söka?

Du kan söka stipendier om du är student, forskare eller annan typ av nyckelperson vid svenskt lärosäten. Stipendiet kan sökas för en utbildnings- eller forskningsvistelse i något av Visbyprogrammets samarbetsländer:

 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Georgien
 • Moldavien
 • Ryssland
 • Ukraina eller
 • Vitryssland

Du kan även söka stipendiet exempelvis i syfte att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen. SI kan bevilja stipendium till sökande från följande typer av aktörer:

 • universitet, högskolor samt statliga aktörer och myndigheter
 • kommuner, regioner, regionförbund och landsting
 • branschorganisationer, enskilda organisationer och ideella föreningar.

Läs mer i vår broschyr (på engelska) med information till mottagande organisation.

Observera att detta stipendium är riktat till svenska medborgare, alternativt utländska medborgare anställda (sedan minst två år tillbaka) vid organisationer, företag, myndigheter eller lärosäten i Sverige. Detta stipendium kan inte beviljas till utländska studenter i Sverige.

Ansökningsprocessen