Öppnar för ansökningar i april

Översikt

Vad ingår i stipendiet?

 • 9 000 SEK/mån för studier/praktik på grund-/masternivå
 • 12 000 SEK/mån för doktorandstudier
 • 15 000 SEK/mån för forskare och experter
 • resebidrag om 5 000 SEK
 • Verksamhetsmedel om 2 000 SEK/mån som möjligt tillägg för seniora forskare och experter

Kan jag söka?

Du kan söka stipendiet i syfte att studera kurser på grund-/masternivå (även materialinsamling eller arkivstudier), göra praktik, forska eller för att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i något av våra programländer:

 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Georgien
 • Moldavien
 • Ryssland
 • Ukraina eller
 • Vitryssland

Syftet för vistelsen kan vara:

 • Studier, grund-/masternivå (5 eller 10 månader)
 • Sommarkurs (max. 1 månad)
 • Praktik (max. 2-5 månader)
 • Doktorandstudier (max. 6 månader)
 • Forskning, postdok (max. 12 månader)
 • Forskning, senior (max. 6 månader)
 • Expertvistelse (max. 6 månader)

För materialinsamling till uppsats eller arkivstudier, som ingår i studier på grund-/masternivå, kan stipendium sökas för max. 2 månader.

Stipendium för expertvistelser i syfte att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen kan beviljas till följande typer av aktörer:

 • universitet, högskolor samt statliga aktörer och myndigheter
 • kommuner, regioner, regionförbund och landsting
 • branschorganisationer, enskilda organisationer och ideella föreningar.

Ansökningsperioder

 • 1 – 30 april, för vistelser som inleds under sommaren/hösten
 • 1 – 31 oktober, för vistelser som inleds under sen vinter/tidig vår

Läs mer i vårt faktablad (på engelska) med information till mottagande organisation.

Observera att detta stipendium är riktat till svenska medborgare, alternativt utländska medborgare anställda (sedan minst två år tillbaka) vid organisationer, företag, myndigheter eller lärosäten i Sverige. Detta stipendium kan inte beviljas till utländska studenter i Sverige.

Ämnesområden och krav

Du kan söka stipendium inom alla ämnesområden. Stipendium kan även sökas för att bedriva materialinsamling/arkivstudier för uppsats, samt genomföra praktik som utgör del av eller har tydlig relevans för pågående eller nyligen avslutad utbildning.

Om syftet är annat än utbildning eller forskning ska bilaga 4, ”Motivering”, tydligt visa på vilket sätt vistelsen bidrar till kapacitetsuppbyggnad och/eller samarbeten för regional utveckling. Tidigare har SI beviljat stöd för exempelvis gästföreläsningar, hjälp med att bygga upp nya läroplaner eller materialinsamling till forskning. Det vanligaste är att studenter söker för att studera eller göra praktik i länderna.

Språk

Om du önskar studera något av programländernas språk ska du ha minst 60 högskolepoäng (ECTS) i ämnet vid tidpunkten för stipendiets början.

Ämnesstudier

För sökande inom övriga ämnen krävs sammanlagt minst 120 högskolepoäng (ECTS), varav minst 60 poäng inom ett och samma ämne. Du behöver dock inte ha avlagt examen.

Sommarkurser

Det är också möjligt att söka stipendium för deltagande i sommarkurser (tematiska eller språkkurser) förlagda till något av programländerna.

 • För tematiska sommarkurser måste den sökande ha avklarat minst 60 hp på som lägst grundnivå, varav minst 30 hp inom ett ämne som är relevant för sommarkursens tematik/innehåll.
 • För sommarkurser i språk ska den sökande som lägst ha gymnasiekompetens, alternativt genomgått baskurs vid universitet/högskola.

Sommarkursdeltagare kan beviljas maximalt 9 000 SEK i stipendium. Resebidrag utgår inte.

Observera att stipendium för deltagande i sommarkurser enbart kan sökas i vårens antagningsomgång.

Övrigt

SI kan inte bevilja stöd för att en sökande ska påbörja en ny utbildning utomlands. Studierna under vistelsen i värdlandet måste därför utgöra en fortsättning av tidigare studier.

Observera att stipendium endast kan ges för studier vid universitet och högskolor. Studier via företag (t.ex. privata språkskolor) omfattas inte.

Hur ansöker du

FAQ