Utställning om svensk reklam

Svenska institutets utställning More than Marketing – Communicating the Swedish Way belyser reklam som en ständigt närvarande del av vår kultur och som medverkar till att forma, bekräfta eller förstärka människors föreställningsvärldar.

Trots att den svenska reklamen är en del av en global bransch så finns det vissa utmärkande drag som jämställdhet, sexuell läggning och socialt ansvar, men även den tidiga digitaliseringen och den kreativa höjden i svensk kommunikation.

Det är första gången en större utställning om svensk kommunikation visas utomlands. Karakteristiskt för den svenska reklambranschen är att man under flera decennier av välfärd och ekonomisk tillväxt haft många stora offentliga uppdragsgivare. Kampanjerna har handlat om allt från jämställdhet och folkhälsa till socialt ansvar och säkerhet. Ofta har berättelserna förmedlats med hjälp av underfundig humor och konstnärlig finess, och håller hög kreativ nivå.

I utställningen visas reklam av Amnesty International, Försäkringskassan, ICA, IKEA, RFSU, Systembolaget, TCO, Volvo Trucks med flera, med ett samtida och historiskt perspektiv och tonvikt på sociala frågor.

Utställningen visas för första gången på Felleshuset i Berlin mellan 6 november och 24 januari, och från februari 2015 på Svenska institutet i Paris.

För mer information om utställning se More than Marketing – Information Exhibition eller vänligen kontakta:

Anna Maria Bernitz, projektledare konst SI, annamaria.bernitz@si.se, +46 8-453 78 2646

För pressmaterial och förfrågningar, vänligen kontakta:

Livia Podestá, medieansvarig SI, livia.podesta@si.se, +46 73-2318536