Utställning om svensk reklam

Svenska institutets utställning More than Marketing – Communicating the Swedish Way belyser reklam som en ständigt närvarande del av vår kultur och som medverkar till att forma, bekräfta eller förstärka människors föreställningsvärldar. Trots att den svenska … Fortsätt läsa Utställning om svensk reklam