Swedish Institute Sustainability Forum 2017: Let’s Talk! anordnas gemensamt av Svenska Institutet och LO (, i samarbete med Global Deal, UD, TCO och UN Global Compact. Huvudtalare på forumet är statsminister Stefan Löfven.

Swedish Institute Sustainability Forum (SISF) samlar för femte året i rad deltagare från hela världen för att diskutera olika hållbarhetsteman. Målet är att under 48 timmar utveckla verkliga lösningar som hjälper företag och organisationer att effektivt hantera olika hållbarhetsutmaningar i sin lokala kontext.

Årets tema, Let’s Talk!, är inspirerat av Global Deal – ett globalt partnerskap för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt som initierades av statsministern och drivs tillsammans med ILO och OECD med fokus på social dialog.

Matilda Axelsson, projektledare på SI, har höga förväntingar på dagarna:
– Detta är det största forum SI har gjort hittills och det känns fantastisk roligt att se vilka spännande deltagare som snart är på väg till Sverige. Visionen med forumet är att skapa en plattform för dialog mellan människor som annars inte skulle ägt rum. Genom att plötsligt tvingas samarbeta med människor från en helt annan bakgrund än din egen, i en kontext långt ifrån vardagen, finns det plats för kreativitet och nya idéer. Därför har vi nästan inga talare på forumet utan alla är där för att aktivt delta och bidra med sin expertis och erfarenhet för att hitta gemensamma lösningar.

De över hundra deltagarna kommer från hela världen och från olika bakgrunder; näringslivet, myndigheter och departement, fackföreningar och civila samhället, en kombination som inte alls är självklar i stora delar av världen.

– I år är det en extra spännande blandning av människor, menar Matilda. Bara att de möts på detta sätt för att diskutera, anständiga arbetsvillkor, jämlikhet och inkludering, sysselsättning och antikorruption, är unikt i sig och det ska bli väldigt intressant att se vilka idéer och lösningar som de kommer att utveckla under dessa intensiva 48 timmar!

Läs mer om SISF:
Läs SI:s pressmeddelande: