Världen samlades för att prata HBTQ

Svenska institutet har samlat stipendiater och alumner från hela världen för att tillsammans med RFSL Stockholm ge en workshop om HBTQ-perspektiv i en svensk kontext.

Till evenemanget ”LGBT rights are human rights – a local perspective on a global issue” kom 36 personer från 20 olika länder, bland annat Uganda, Bangladesh, Kazachstan och Polen – länder där klimatet för att diskutera dessa frågor ser väldigt annorlunda ut än i Sverige.

Några av de inbjudna var aktiva människorättsaktiviter som ville dela med sig av sina erfarenheter och utöka sitt kontaktnät. Andra var engagerade i andra samhällsfrågor men nyfikna på ämnet och ville lära sig mer.

”Det är otroligt häftigt att ha möjligheten att samla en så pass internationell grupp för dialog kring komplexa koncept som heteronormativitet och normkritik. Samtal över landsgränser är otroligt viktigt och ett led i SIs arbete inom demokratifrågor, menar Linnéa Lindgren, en av projektledarna.

Under eventet fick deltagarna ta del av svensk historia när det gäller HBTQ-rörelsen, diskutera ämnet ut olika infallsvinklar och få reda på vad RFSL gör nationellt och internationellt.