Life Puzzle – The Role of the Swedish Family

Barn, föräldrar, arbetsliv, hem, ekonomi och jämställdhet: olika delar av det som i Sverige brukar kallas livspusslet. Hur får man det egentligen att gå ihop? Life Puzzle är en utställning om pappans roll och om hur samhället kan göra det lättare att förena jämställdhet, föräldraskap och arbetsliv.

Föräldraförsäkringen föddes i 1970-talets Sverige. Det var en reform präglad av en ny syn på män och kvinnor i relation till arbetsliv och familjeliv. Sverige behövde kvinnors kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet och att låta halva befolkningen stå utanför arbetslivet var samhällsekonomiskt oförsvarbart.

Jämställdhet är ett viktigt politiskt mål i Sverige: jämställdhet på arbetet, i hemmet och i närheten till barnen. Sverige föra en aktiv politik för att öka pappans uttag av föräldraförsäkringen för att uppnå jämställdhet i ännu högre grad och för att barn har rätt till båda föräldrarna.

I dag har Sverige den mest generösa föräldraförsäkringen i världen, högsta andelen yrkesarbetande småbarnsmammor i världen, en hög nativitet och en ny generation pappor för vilka det är en självklarhet att vara föräldralediga.

Life Puzzle består av 24 dokumentära foton som tagits fram särskilt för utställningen för att ge en så bred bild som möjligt över hur familjesituationen kan se ut i Sverige och hur den kan kombineras med arbetslivet. Berättelserna har sin utgångspunkt i den generösa svenska föräldraförsäkringen. Svenska institutet har anlitat tre fotografer för uppdraget, varav Pål Sommelius bidragit med 13 nytagna foton från vår familjevardag.

För mer information om Life Puzzle, vänligen kontakta:

Sylvia Augustinsson, projektledare