Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde.

På så sätt främjar vi en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i regionen. Detta gör vi genom att skapa och finansiera möjligheter till internationellt utbyte och samarbete. Vi sammanför ledare och unga talanger från olika länder och vi deltar själva i relationsskapande aktiviteter. Vi se gärna att fler aktörer tar steget att ge sig ut i den internationella projektvärlden. Våra projektmedel kan även vara en språngbräda för nya samarbeten drivna av vana projektaktörer.

Aktuellt

Årets utlysning är nu stängd. Tack alla som sökt! Vi fick drygt 50 ansökningar och har nu börjat screeningprocessen. Våra beslut publiceras på denna webbsajt i slutet av april 2017.

30 juni 2016 fattades beslut om beviljade projekt inom projektinitiering.

Nu finns sändningarna från Östersjödagarna under Almedalsveckan 2016 tillgängliga.

Tillväxtverket har tagit fram en ny beskrivning av EU:s Strategi för Östersjösamarbete som vi varmt rekommenderar: Östersjösamarbete för nybörjare

 

En stor del av Östersjösamarbetet påverkas av följande strategier och policydokument:

Svenska institutets arbete med Östersjöregionala frågor sker i Stockholm på enheterna för partnersamverkan och ledarskapsprogram.

Vill du veta mer och/eller ta del av våra projektstödsutlysningar eller ledarskapsprogramKontakta oss!

Läs även de senaste nyheterna inom SI:s Östersjösamarbete.

Relaterade sidor

 • SI:s erbjudanden inom Östersjösamarbetet

  Svenska institutet verkar inom en rad områden för att utveckla Östersjöregionen. Projektbidrag Svenska organisationer kan söka stöd från SI för att genomföra projekt tillsammans med aktörer från andra Östersjöländer. Det gäller universitet och högskolor, kommuner, ...

 • Almedalsveckan 2015

  Nya förutsättningar i närområdet – hur kan vi samarbeta? Svenska institutets program under Almedalsveckan 2015 fokuserar framför allt på situationen i närområdet. Hur ser den ryska befolkningen på Sverige och svenskar i dag? Går det att ...

 • EU-projekt

  Svenska institutet deltar aktivt som partner i några utvalda EU-projekt för att få praktiskt erfarenhet om hur projekt inom EU:s olika program bedrivs. För närvarande deltar SI i följande EU-finansierade projekt: Innoheat InnoHeat är en ...

 • Kontaktuppgifter

  Har du en projektidé för ökat samarbete i Östersjöregionen? Kontakta en handläggare innan du skriver ansökan för att försäkra dig om att vårt stöd är relevant för din projektidé. Kontakta oss helst via e-post eller ring via växeln, ...