Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde.

På så sätt främjar vi en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i regionen. Detta gör vi genom att skapa och finansiera möjligheter till internationellt utbyte och samarbete. Vi sammanför ledare och unga talanger från olika länder och vi deltar själva i relationsskapande aktiviteter. Vi se gärna att fler aktörer tar steget att ge sig ut i den internationella projektvärlden. Våra projektmedel kan även vara en språngbräda för nya samarbeten drivna av vana projektaktörer.

Aktuellt: Beslut om bidrag för Projektinitiering 2017

Svenska institutet har den 25 april beslutat om vilka ansökningar som får finansiering inom årets utlysning för Projektinitiering inom Östersjöregionen, med sista ansökningsdag 1 februari 2017. Totalt inkom 56 ansökningar, varav 30 beviljades:

Beslut om beviljade projekt inom projektinitiering 2017

Samarbetena är i linje med huvudsökandes övriga verksamhet eller del av en långsiktig satsning samtidigt som de fokuserar på gränsöverskridande utmaningar i Östersjöregionen. Många projekt relaterar till målområdet Ökat välstånd inom EU:s Östersjöstrategi.

Har du frågor om stödformen Projektinitiering eller denna utlysning, kontakta Camilla Wristel på camilla.wristel@si.se.

Mer om SI:s Östersjösamarbete

Svenska institutets arbete med Östersjöregionala frågor sker i Stockholm på enheterna för partnersamverkan och ledarskapsprogram.

En stor del av Östersjösamarbetet påverkas av följande strategier och policydokument:

Tillväxtverket har tagit fram en ny beskrivning av EU:s Strategi för Östersjösamarbete som vi varmt rekommenderar: Östersjösamarbete för nybörjare.

Nu finns SI:s sändningar från Östersjödagarna under Almedalsveckan 2016 tillgängliga.

Relaterade sidor

 • SI:s erbjudanden inom Östersjösamarbetet

  Svenska institutet verkar inom en rad områden för att utveckla Östersjöregionen. Projektbidrag Svenska organisationer kan söka stöd från SI för att genomföra projekt tillsammans med aktörer från andra Östersjöländer. Det gäller universitet och högskolor, kommuner, ...

 • Program

  Svenska institutets program Almedalen 2015 Måndag 29/6 10:00–10:45 Seminarium, del 1: Ryssland – kan vi samarbeta? Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6 11.00 – 11.45 Seminarium, del 2: Ryssland – hur kan vi samarbeta? Plats: ...

 • Svenska institutets Almedalsbloggare

  Under Almedalsveckan 2014 var tre stipendiater från Svenska institutets New Future Global Leaders-nätverk inbjudna att följa, reflektera kring och kommentera det offentliga samtalet ur ett utifrånperspektiv.   Ankit Desai från Indien. Studerar media och marknadsföring vid Handelshögsskolan ...

 • Livesändning från Almedalsveckan

  Är du inte på plats i Almedalen, men vill ändå ta del av våra seminarier? Här livesänder vi alla SI:s seminarier från Sverige i Världen-torget. Efter avslutad sändning går det att se varje enskilt seminarium i sin helhet här. ...

 • EU-projekt

  Svenska institutet deltar aktivt som partner i några utvalda EU-projekt för att få praktiskt erfarenhet om hur projekt inom EU:s olika program bedrivs. För närvarande deltar SI i följande EU-finansierade projekt: Innoheat InnoHeat är en ...

 • Kontaktuppgifter

  Har du en projektidé för ökat samarbete i Östersjöregionen? Kontakta en handläggare innan du skriver ansökan för att försäkra dig om att vårt stöd är relevant för din projektidé. Kontakta oss helst via e-post eller ring via växeln, ...