Kontaktuppgifter

Har du en projektidé för ökat samarbete i Östersjöregionen?

Kontakta en handläggare innan du skriver ansökan för att försäkra dig om att vårt stöd är relevant för din projektidé. Kontakta oss helst via e-post eller ring via växeln, 08-453 78 00.

Stödberättigade Östersjöländer är Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Ukraina, Vitryssland. Aktörer från övriga Östersjöländer – Danmark, Finland, Island, Norge och Tyskland – samt övriga EU-länder är välkomna i samarbetet, men SI lämnar inte stöd till deras deltagande.

Projektinitiering och tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

Creative Force: Demokrati och mänskliga rättigheter

  • Judith Black, handläggare, Creative Force Östra Europa & Turkiet och Creative Force Ryssland

Övriga medarbetare

Övriga

  • Cecilia Andrae, regionansvarig Östersjöregionen, Ryssland och det Östliga partnerskapet