Program

Svenska institutets program Almedalen 2015

Måndag 29/6

10:00–10:45
Seminarium, del 1: Ryssland – kan vi samarbeta?
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

11.00 – 11.45
Seminarium, del 2: Ryssland – hur kan vi samarbeta?
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

17.00 – 17.45
Seminarium: InnoNation – nya lösningar för global innovationskraft
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

18.00 – 19.00
Workshop: InnoNation – inspiration till nya lösningar för global innovationskraft
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Tisdag 30/6

9.00 – 9.45
Säkerhetsläget i Östersjöregionen – från samarbete till konflikt?
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E22

Torsdag 2/7

12.45 – 13.20
Delseminarium under Kinadagen, Sverige i Kina
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Aulan