SI:s erbjudanden inom Östersjösamarbetet

Svenska institutet verkar inom en rad områden för att utveckla Östersjöregionen.

Projektbidrag

Svenska organisationer kan söka stöd från SI för att genomföra projekt tillsammans med aktörer från andra Östersjöländer. Det gäller universitet och högskolor, kommuner, regioner, regionförbund och landsting, näringslivets branschorganisationer, enskilda organisationer och ideella föreningar. Länderna är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland. Georgien och Moldavien omfattas också av samarbetet men då främst avseende akademiska institutioner i länderna. Aktörer från övriga Östersjöländer – Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Island – är välkomna i samarbetet, men SI lämnar inte stöd till deltagandet.

Den senaste ansökningsperioden för projektinitiering öppnade i november 2016, och stänger 1 februari 2017.

SI utlysning för tredjelandssamverkan i Östersjöregionen stängde 30 september 2016.

Ledarskapsprogram

Svenska institutet har för närvarande följande ledarskapsprogram som riktar sig till olika målgrupper i Östersjöregionen:

  • Managementprogrammet Norra Europa är en ledarskapsutbildning för unga ledare från näringsliv och offentlig sektor i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Vitryssland och Ukraina. Programmet ska stärka ansvarstagande ledarskap för att förbättra människors levnadsvillkor och främja en hållbar handel och affärsutveckling i Östersjöregionen och internationellt.
  • Baltic Leadership Programme (BLP). Svenska institutets projektledarutbildning i Östersjöregionen riktar sig till potentiella och befintliga projektledare från organisationer som arbetar med viktiga frågor inom EU:s Östersjöstrategi. Programmet ska bidra till att regionen utvecklas och stärks genom att framtidens ledare får de kunskaper och kontakter som behövs för att skapa gränsöverskridande samarbeten. Exempel på inriktningar är Hållbar utveckling , kommunikation, Clean Shipping samt Krisberedskap.
  • BalticLab är nätverk för unga talanger i Östersjöregionen som vill skapa nya samarbeten och utveckla nya metoder för ökad integration i vårt närområde. Programmet är ett samarbete mellan Sekretariatet för Östersjöstaternas råd (CBSS) och Svenska institutet. Programmet initierades inom ramen för South Eastern Baltic Sea Area Partnership (SEBA) och knyter an till EU:s strategi för Östersjöregionen och den ryska utvecklingsstrategin för nordvästra Ryssland. Se gärna filmen från Balticlabs Networking Weekend i Stockholm.
  • Summer Academy for Young Professionals (SAYP) är programmet för kompetensutveckling och nätverksbyggande för unga, förändringsbenägna medarbetare i offentlig förvaltning i Östersjöregionen. Programmet syftar till att utveckla kontaktytor och plattformar för erfarenhetsutbyten och gränsöverskridande, gemensamt lärande kring frågor som relaterar till transparens, antikorruption, samt långsiktigt hållbara förvaltningslösningar.
  • LEAD – Resilience thinking, exponential technologies and sustainable leadership programme. Ett ledarskapsprogram om teknologiskiften, innovationsprocesser och hållbar utveckling.

 

Stipendier

Svenska studenter, forskare och andra nyckelpersoner som önskar förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse i något av länderna inom Östliga Partnerskapet eller Ryssland  kan söka stipendium hos oss genom Visbyprogrammet.

Inom Visbyprogrammet erbjuds även möjligheten för svensktalande studenter i Georgien, Moldavien, Ryssland Ukraina och Vitryssland att söka stipendium för att studera en till två terminer i Sverige. Stipendiet är öppet för alla ämnesområden där undervisningen sker på svenska.

 

Relationsskapande aktiviteter

Svenska institutet arrangerar möten, konferenser, kurser och studieresor för att initiera nya nätverk och partnerskap mellan våra samarbetsländer. Följ vårt kalendarium för att läsa mer. Vi sprider även kunskap om EU:s program och policyer och delar med oss av våra erfarenheter från EU-finansierade projekt i regionen där svenska aktörer deltar.

Relaterade sidor

 • Samverkan ska främja utvecklingen runt Östersjön

  Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST) Utlysningen stängde 30 september 2016. Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST) är en utlysning som syftar till ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt runt Östersjön och dess närområde och, på sikt, ökad integration. Internationellt samarbete gör ...

 • Beviljade projektansökningar

  Nedan presenterar vi exempel på beviljade ansökningar inom projektinitiering (tidigare såddfinansiering). Vi publicerar här ett urval av beviljade ansökningar. Under åren har det varit en del variationer i formen för projektupplägg, därför kan det exempelvis variera hur många länder ...

 • Aktuella utlysningar

  Söker ni utlysningar inom Östersjösamarbetet? Projektinitiering. Ansökningsperioden stänger den 1 februari 2017 Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen.  Nästa utlysning öppnar i april. Hör av er till våra handläggare om ni har frågor om inlämnade ansökningar.