Samverkan ska främja utvecklingen runt Östersjön

Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST)

Utlysningen stängde 30 september 2016.

Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST) är en utlysning som syftar till ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt runt Östersjön och dess närområde och, på sikt, ökad integration.

Internationellt samarbete gör det lättare att möta gemensamma utmaningar. TLSÖST ska skapa och utveckla nätverk mellan svenska aktörer och länderna i Sveriges närområde. Med TLSÖST riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att samarbeta med länder utanför EU för att skala upp ett pågående EU-projekt eller med ett flaggskepp inom EU:s Östersjöstrategi.

Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt får en bredare ansats och en ny dimension.

Vilken typ av projekt?

Projekten som söker TLSÖST-medel ska främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt i Östersjöregionen och dess närområde och på sikt bidra till ökad integration i regionen. Projekten ska möta en gemensam utmaning i makroregionen och gynna alla deltagande aktörer.

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen, Östliga partnerskapet och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (BSAP).

SI ger stöd till projekt inom tre prioriterade områden:

 • en ekologiskt hållbar region
 • hållbar tillväxt för ökad välstånd
 • regionens utmaningar.

Nytt för utlysningen 2016

En nyhet är att det går att söka medel för att samarbeta med länder utanför EU även för flaggskepp inom EU:s Östersjöstrategi

Flaggskepp är processer eller projekt som bidrar till implementeringen av EU:s Östersjöstrategi. Flaggskeppen knyts till strategins policyområden eller horisontella områden och speglar områdenas inriktning och ambition. Flaggskepp kan bestå av ett flaggskeppsprojekt eller en grupp av projekt, som har liknande tematiskt fokus. Flaggskepp kan t ex omfatta studier, tematiska workshop, projekt eller utveckling av projekt samt policypåverkan/spridning. För mer information kring flaggskepp, se gärna Roles and responsibilities of the implementing stakeholders of the EUSBSR and a flagship project concept, vilken finns tillgänglig via http://www.balticsea-region-strategy.eu/.

Hur söker jag?

OBS utlysningen är nu stängd

 1. I instruktionen hittar du den information du behöver för att förstå vilka krav vi ställer, utlysningens prioriteringar, ansökningsprocessen samt hur SI bedömer ansökan.
 2. Vi rekommenderar att du tar kontakt med någon av handläggarna inom Östersjösamarbetet innan du ansöker.
 3. Ansökan om TLSÖST-medel gör du genom en webbansökan på Svenska institutets portal för ansökningar. Via portalen skapar du ett konto som ger dig tillgång till ansökningsformuläret.
 4. Till ansökningsformuläret ska ni bifoga ett antal bilagor.
 5. Utlysningsperioden är 15 april – 30 september 2016.

Vem kan söka och delta i partnerskapet?

En svensk organisation ska vara huvudsökande. Partnerskapet ska bestå av Sverige samt minst ett stödberättigat land:

 • Sverige (huvudsökande)
 • Georgien
 • Moldavien
 • Ryssland
 • Ukraina
 • Vitryssland

Organisationer från andra länder i Östersjöregionen – Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Island samt övriga EU-länder är förstås välkomna att delta i projektet, men utan stöd från SI.

Vi uppmuntrar samarbete mellan svenska och utländska aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. SI ser gärna att ansökan kommer från någon/några av följande aktörer:

 • enskilda organisationer
 • företag
 • kommuner, regioner, regionförbund och landsting
 • lärosäten och forskningsinstitut
 • mellanstatliga organisationer
 • näringslivets branschorganisationer
 • statliga myndigheter.

Projekttid och projektmedel

Projektet kan pågå i maximalt två år och medel kan sökas för SEK 350 000 (för ett år) och SEK 700 000 (för två år). Det minsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är SEK 200 000.

Beslut

SI fattar beslut löpande, med ett beslutstillfälle i månaden. Beslutet meddelas i normalfallet inom två månader efter att ansökan skickats in till SI. SI:s beslut kan inte överklagas. Ansökningsperioden stängde 30 september 2016.

Läs gärna också om Svenska institutets medel för dig som vill starta projekt i Östersjöregionen.

Strategiska lästips

EU:s strategi för Östersjöregionen – EUSBSR:

Östliga partnerskapet:

Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission:

Tillväxtverkets skrift om EU:s Östersjöstrategi:

Relaterade sidor