Alumnverksamhet

Svenska institutet har till uppgift att skapa relationer, bygga nätverk och främja utbyten mellan Sverige och prioriterade länder. Svenska institutet erbjuder därför ett aktivt alumnnätverk för att fördjupa alumnernas relation till Sverige.

SI:s alumnerbjudande

Alla som mottagit stipendier eller bidrag från SI, bott i någon av SI Paris gästbostäder, studerat svenska i utlandet, eller mottagit Global Swede student award, ingår i SI:s alumnnätverk. Nätverket omfattar för närvarande fler än 10 800 personer i ca 140 länder.

Kommunikation

The Alumni blog är SI:s viktigaste kanal i det löpande kommunikationsarbetet. Här publiceras exempel på alumnprofiler, utlysningar om bidrag, och inbjudningar och rapporter från alumnevenemang runtom i världen.

Alumnerna är i hög grad aktiva på sociala medier. Allt som publiceras på bloggen länkas därför till genom alumnnätverkets Facebook-sida och LinkedIn-grupp.

Alumnföreningar

SI ger stöd till lokala alumnföreningar för att anordna lokala evenemang. För närvarande finns etablerade alumnföreningar i:

Georgia                                                    Azerbaijan
Kenya                                                       Bangladesh
Lithuania                                                 Burkina Faso
Macedonia                                              China (mainland)
Moldova                                                  China (Hong Kong & Macau)
Nepal                                                        Colombia
Sweden                                                    Egypt
Thailand                                                  Ethiopia
The Americas                                         Greece
Uganda                                                    Indonesia
United Kingdom                                    Western Balkan

Om du vill hjälpa till med att starta en alumnförening där du bor, hör av dig till oss på alumni@si.se 

Informationsträffar för nya studenter med alumner

SI erbjuder stöd till utlandsmyndighet för att anordna informationsträffar för nya stipendiater inför deras Sverigevistelse. Vid dessa pre-departure-träffar möts alumner och nya stipendiater för att bygga nätverk och för att alumnerna ska dela med sig av sina erfarenheter från sin tid i Sverige.

Alumnträffar i hemlandet

Lokala evenemang i alumnernas hemland anordnas regelbundet med stöd av utlandsmyndighet och/eller SI. Evenemangen syftar till att uppdatera alumnerna om Sverige, stärka deras nätverk och relationer till Sverige och med varandra. Målet är att behålla och bygga de långsiktiga relationerna med personer som har en Sverigeerfarenhet och som nu är etablerade i sina hemländer.

Alumnaktiviteter kan ske i anslutning till exempelvis utställningar, konferenser och kulturella evenemang med Sverigekoppling som ordnas av utlandsmyndighet eller annan aktör. SI ger bidrag till utlandsmyndigheter och alumner för alumnaktiviteter i hemlandet. Utlandsmyndigheten ansöker till SI via Anmälningsformulär för utlandsmyndigheter.

Information om aktuella projekt finns i verksamhetskalendern. Här publiceras exempel från alumnverksamhet i bland annat Ryssland, Tyskland, Indonesien, Kina, Nigeria med flera – Så bedriver vi alumnverksamhet – 6 goda exempel.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Mikael Salomonsson, projektledare SI Alumni, alumni(a)si.se.

Relaterade sidor

  • Vår alumnverksamhet – 6 goda exempel

    Hur kan utlandsmyndigheter arbeta med alumnverksamhet? Här har vi samlat ett antal exempel för att inspirera och vägleda i hur vi tillsammans kan arbeta med alumner. Berlin: Mingel i samband med svensk utställning I samband ...