Bilagor till Projektinitiering

Hur söker ni?

  1. I PI-instruktionen finns nödvändig information om de krav som gäller för ansökan, utlysningens prioriteringar samt anvisningar om ansöknings- och bedömningsprocess.
  2. Vi rekommenderar att ni har kontakt med någon av handläggarna inom samarbete inom Östersjöregionen innan ni skickar in er ansökan.
  3. Ansökan om projektinitiering gör ni genom en webbansökan på Svenska institutets portal för ansökningar – Via portalen skapar ni ett konto som ger er tillgång till ansökningsformuläret.
  4. Till ansökningsformuläret ska ni bifoga ett antal separata bilagor:

 

• Bilaga 1. PI Project Description Projektbeskrivningsmallen finns enbart på engelska.
• Bilaga 2. PI Organisation Assessment and Formalities Organisationsbedömning/formalia finns enbart på engelska.
• Bilaga 3. PI budget
• Bilaga 4. Dokument/intyg som styrker att den person som den sökande nämner som firmatecknare i formuläret är behörig firmatecknare. För detta finns ingen särskild mall.
• Bilaga 5. För ansökningar med en enskild organisation som huvudsökande krävs tre obligatoriska bilagor; stadgar, senast godkända ekonomiska årsredovisning/revisionsberättelse samt skatteverkets registreringsbevis.
För ansökningar med företag som huvudsökande krävs två obligatoriska bilagor; blankett 4824 från Skatteverket och registreringsbevis från Bolagsverket (eller likvärdigt). För dessa bilagor finns ingen särskild mall.
• Bilaga 6. PI Riktlinjer för statsstöd blankett för intyg.