Creative Force

Vi har nu beslutat om vilka ansökningar som får finansiering i årets andra (och sista) utlysning. Se listor över beviljade projekt per region nedan:

Första utlysningen för 2018 kommer att öppna i december med deadline i januari 2018. Vi kommer att publicera information om utlysningen samt ansökningshandlingar på denna webbplats strax innan utlysningen öppnar.

Information om Creative Force

Creative Force ger stöd till samarbeten mellan svenska och internationella organisationer. Projekt ska syfta till att stärka öppenhet och demokrati genom att specifikt arbeta med kultur eller media som metod för förändring.

Två stödformer

Tre geografiska områden

Du kan hitta information om projekt som tidigare beviljats stöd i Creative Force projektdatabasen.

Foto: Svenska institutet

Foto: Svenska institutet

För mer information, vänligen maila creativeforce(a)si.se.

Du kan också följa oss på Facebook, på Instagram och på Twitter.

Relaterade sidor

  • Stöd till samarbetsprojekt inom Creative Force

    Samarbetsprojekt ska ha en kapacitetsbyggande och kreativ dimension och kan till exempel innefatta seminarier, workshops, utbildningar eller besöksprogram. Projekt ska ha en kommunikativ inriktning som skapar opinion och dialog kring de frågor som berörs i ...

  • Creative Force Ryssland

    Creative Force Ryssland ger stöd till samarbeten som syftar till att stärka mänskliga rättigheter, demokratisering och yttrandefrihet i landet. Syftet ska uppnås genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan organisationer och förändringsaktörer som specifikt arbetar ...

  • Såddfinansiering inom Creative Force

    Såddfinansiering omfattar exempelvis pilotprojekt, projektinitiering eller planeringsresor i programmets tre geografiska områden. Vem kan söka stöd? Sökande parter ska vara organisationer inom civilsamhället, stiftelser, offentlig sektor, privat sektor eller andra professionella aktörer (t.ex. enskild firma). ...