Creative Force

Vad är Creative Force?

Creative Force ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska aktörer. Projekten ska syfta till att stärka öppenhet och demokrati genom samarbeten där man arbetar med kultur eller media som metod för förändring.

Nästa utlysning öppnar i november/december 2016 med deadline i januari 2017.

Finansieringsbeslut för årets andra utlysning med beslutsdatum 2016-06-16 finns här:  Finansieringsbeslut 2016

Två stödformer

Tre delprogram

Foto: Svenska institutet

Foto: Svenska institutet

För mer information, vänligen kontakta:

Judith Black, handläggare Creative Force Östra Europa & Turkiet och Creative Force Ryssland
Malin Larsson, handläggare Creative Force Afrika
Inger Ridderstolpe och Katrine Larsen, vikarierande handläggare Creative Force MENA
Jesper Werner är tjänstledig

 

Kontakta oss gärna i första hand per epost.

Du kan också följa oss på Facebook och på Twitter.

Relaterade sidor

  • Stöd till samarbetsprojekt inom Creative Force

    Samarbetsprojekt ska ha en kapacitetsbyggande och kreativ dimension och kan till exempel innefatta seminarier, workshops, utbildningar eller besöksprogram. Projekt ska också ha en kommunikativ dimension som har potential till spridning och som skapar opinion och ...

  • Creative Force Ryssland

    Creative Force Ryssland ger stöd till samarbetsprojekt som syftar till att stärka demokratisering och yttrandefrihet i programlandet. Syftet ska uppnås genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan organisationer och förändringsaktörer som arbetar med kultur eller ...

  • Såddfinansiering inom Creative Force

    Såddfinansiering omfattar exempelvis mindre projekt, projektinitiering eller planeringsresor. För många projekt kan det vara lämpligt att initialt söka såddfinansiering snarare än stöd till samarbetsprojekt. Vem kan söka stöd? Sökande parter ska vara organisationer inom civilsamhället, ...