Creative Force

Andra utlysningen för 2017 är nu öppen (deadline 16 maj, midnatt svensk tid). Utlysningen avser såddfinansiering i regionerna Afrika & MENA samt Östra Europa & Turkiet (obs! ej Ryssland).

Creative Force ger stöd till samarbeten mellan svenska och internationella organisationer. Projekt inom programmet ska syfta till att stärka öppenhet och demokrati genom att specifikt arbeta med kultur eller media som metod för förändring.

Listor över projekt som beviljats stöd i årets första utlysning finns nedan:

Information om Creative Force

Två stödformer

Tre geografiska områden

Ansökningsanvisningar finns här.

Du kan hitta information om projekt som tidigare beviljats stöd inom programmet i Creative Force projektdatabasen.

Foto: Svenska institutet

Foto: Svenska institutet

För mer information, vänligen maila creativeforce(a)si.se.

Du kan också följa oss på Facebook och på Twitter.

Relaterade sidor

  • Stöd till samarbetsprojekt inom Creative Force

    Samarbetsprojekt ska ha en kapacitetsbyggande och kreativ dimension och kan till exempel innefatta seminarier, workshops, utbildningar eller besöksprogram. Projekt ska ha en kommunikativ inriktning som skapar opinion och dialog kring de frågor som berörs i ...

  • Creative Force Ryssland

    Creative Force Ryssland ger stöd till samarbeten som syftar till att stärka mänskliga rättigheter, demokratisering och yttrandefrihet i landet. Syftet ska uppnås genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan organisationer och förändringsaktörer som specifikt arbetar ...

  • Såddfinansiering inom Creative Force

    Såddfinansiering omfattar exempelvis pilotprojekt, projektinitiering eller planeringsresor i programmets tre geografiska områden. Vem kan söka stöd? Sökande parter ska vara organisationer inom civilsamhället, stiftelser, offentlig sektor, privat sektor eller andra professionella aktörer (t.ex. enskild firma). ...