Starta projekt i Östersjöregionen

Utlysning för projektinitiering 2016-2017 är nu stängd. Beslut om beviljade projekt kommer i slutet av april 2017.

Välkommen att söka stöd för att starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

Den projektverksamhet som SI stödjer inom Projektinitiering (PI) ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen, Östliga partnerskapet och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (se länklista nedan). Projekten ska även bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Vem kan söka?

Svenska organisationer tillsammans med aktörer från minst två andra Östersjöländer. Aktörerna i projektet kan vara myndigheter, universitet och högskolor, kommuner, regioner, regionförbund och landsting, näringslivets branschorganisationer, organisationer och ideella föreningar. Länderna är – förutom Sverige – även Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Georgien och Moldavien.

Aktörer från övriga Östersjöländer – Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Island – är välkomna i samarbetet men med egen finansiering.

För vad kan jag söka?

Ansökan kan göras inom tre övergripande områden:

 • En ekologiskt hållbar region
 • Hållbar tillväxt för ökat välstånd
 • Regionens utmaningar

Idéer inom alla områden är välkomna så länge de har en tydlig koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen, Östliga partnerskapet och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön, och kan relateras till någon av de gemensamma eller transnationella utmaningar som är identifierade i dessa dokument. Projekten ska även bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Projektmedel kan beviljas till projekt för att exempelvis:
– Genomföra en förstudie för att utveckla ett större Östersjöregionalt projekt
– Etablera nya nätverk
– Utvidga och förstärka befintliga nätverk
– Förbereda en ansökan om EU-finansiering från någon av EU:s program eller fonder
– Initiera eller utveckla samarbete mellan EU och icke EU-länder i Östersjöregionen

När kan jag söka?

Utlysningen är stängd. Beslut om beviljade projekt kommer i slutet av april 2017.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Projekten kan pågå längst 18 månader. Det går att söka 500 000 SEK som mest per projekt. 10% av projektkostnaden ska vara egenfinansierad.

Hur söker jag?

OBS! Utlysningen är stängd. Beslut om beviljade projekt kommer i slutet av april 2017.

 1. I instruktionen finns information om de krav som gäller för ansökan, utlysningens prioriteringar samt handläggning och bedömning av ansökningarna. Vi vill att ni läser igenom hela instruktionen innan ni börjar skriva er ansökan.
 2. Vi rekommenderar att ni har kontakt med någon av handläggarna inom samarbete inom Östersjöregionen innan ni skickar in er ansökan.
 3. Ansökan om projektinitiering gör ni genom en webbansökan på Svenska institutets portal för ansökningar – Via portalen skapar ni ett konto som ger er tillgång till ansökningsformuläret.
 4. Till ansökningsformuläret ska ni bifoga ett antal separata bilagor. De som finns som mallar kan ni ladda ner här:
  • Bilaga 1. PI 2016/2017 App1_Project Description
  Projektbeskrivningsmallen finns enbart på engelska.
  • Bilaga 2. PI_2016/2017 App2_Organisation_assessment
  Organisationsbedömning/formalia finns enbart på engelska.
  • Bilaga 3. PI-App3-Budget
  • Bilaga 4. För ansökningar med en enskild organisation som huvudsökande krävs tre obligatoriska bilagor; stadgar, senast godkända ekonomiska årsredovisning/revisionsberättelse samt skatteverkets registreringsbevis.
  För ansökningar med företag som huvudsökande krävs två obligatoriska bilagor; blankett SKV4820 från Skatteverket och registreringsbevis från Bolagsverket (eller likvärdigt). För dessa bilagor finns ingen särskild mall.

  • Bilaga 4. PI 2016/2017_App5_RiktlinjerFörStatsstöd_Blankett_Intyg Blankett för intyg. Gäller endast företag.

Beslut

Inkomna ansökningar bereds efter sista ansökningsdag. Beräknad handläggningstid är 3 månader. SI:s beslut kan inte överklagas.

Strategiska lästips

EU:s strategi för Östersjöregionen – EUSBSR

Östliga partnerskapet

Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission

Tillväxtverkets skrift om EU:s Östersjöstrategi

Östersjöstrategin för nybörjare

Tidigare beviljade projekt

Projektinitiering

Beslut om beviljade projekt 30 juni 2016.

Relaterade sidor

 • Det här är projektinitiering!

  Projektinitiering är ett stöd SI erbjuder svenska aktörer i form av medel i tidiga skeden i projekt. Stödet ges för att skapa och utveckla nya samarbeten som kan bidra till ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar ...

 • Ett nätverk av världsarv ska stärka regionen

  Kan en gemensam kulturarvsstrategi öka attraktionskraften för Östersjöregionen? 118 av Unescos världsarv ligger i länderna runt Östersjön. Det har dock saknats en gemensam strategi för att utveckla samarbetet mellan världsarven och öka attraktionskraften i regionen. ...

 • Winnet främjar jämställdhet

  Svenska institutet har gett stöd till projektet Partnerskap för jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Östersjöregionen. Fler kvinnor ska få möjligheten att bidra till utvecklingen i regionen samt få chansen att ta kontroll över sina egna ...