SI Network for Future Global Leaders

Svenska institutet arbetar aktivt med SI Network for Future Global Leaders (NFGL) – ett nätverk som syftar till att bygga en stark och långvarig relation mellan Sverige och SI:s stipendiater.

Medlemmarna i nätverket erbjuds möjlighet att delta i evenemang, workshoppar och företagsbesök runt om i Sverige, för att få ökad kännedom om Sverige, skapa goodwill och kontakter. Vill du samarbeta med Svenska institutet och erbjuda aktiviteter för stipendiaterna, vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Det relationsskapande arbetet i NFGL bygger en stark gemenskap mellan stipendiaterna och en tydlig relation till Sverige som sedan ligger till grund för SI:s alumnverksamhet.  Deltagarna är nyckelpersoner för ett fortsatt utbyte och samarbete inom högre utbildning och forskning, men även i den internationella dialogen om demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet.

SI stödjer även lokala NFGL-nätverk vid svenska lärosäten. Syftet med dessa nätverk är att ge stipendiaterna möjlighet att själva arrangera evenemang och bygga starka nätverk sinsemellan och med olika delar av det svenska samhället. Målet är att stärka stipendiaternas ledaregenskaper, öva förmågan att driva projekt och att öka deltagande och utbyte inom nätverket. Under våren 2017 finns det 16 lokala nätverk runt om i landet: Dalarna, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karolinska, Linköping, Luleå, Lund, Skövde, Stockholm Media and Human Rights, Stockholm Sustainability, Stockholm Tech & Innovation, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro.

Nätverket består av stipendiater från något av SI:s stipendieprogram:

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Lundin, projektledare