Stipendier för utresande till Belgien

För Belgien finns stipendier för påbyggnadsstudier vid College of Europe.

College of Europe
Vid College of Europe i Brugge anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar för studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Läsåret börjar i september och kurserna är inriktade på europeiska förhållanden. Undervisningen bedrivs på engelska och franska. Mer information om kursernas innehåll hittar du på College of Europes hemsida. SI erbjuder även stipendier till College of Europe i Natolin, Polen.

Vem kan söka?
Stipendium för studier vid College of Europe kan sökas av studerande som har avlagt akademisk examen men ej påbörjat en forskarutbildning. Mycket goda kunskaper i engelska och franska krävs, med undantag för kurser inom internationella relationer. Det går också bra att enbart ansöka om studieplats.

Villkor
Avgiften för undervisning, kost och logi uppgår för läsåret 2017/2018 i Brügge till 24 000 EUR (16 000 EUR för undervisning och 8000 EUR för kost och logi).

Svenska institutets stipendier uppgår till 100 000 SEK per person för ett läsår och utgör ett bidrag till kost och logi under studietiden. Övriga kostnader såsom kursavgift förväntas den sökande själv stå för. Resebidrag utgår inte. Inom en månad efter avslutad studietid ska alla stipendiater fylla i vårt rapportformulär och skicka det till oss.

Hur ansöker jag?
Ansökan till College of Europe i Brugge ska göras elektroniskt till College of Europe. Studieplats och stipendium söks på samma formulär.

När ansöker jag?
Ansökan ska vara College of Europe tillhanda senast den 18 januari 2017 för nästkommande läsår.