Stipendier för utresande till Island

För Island finns läsårsstipendier.

Läsårsstipendier
Islands kultur- och utbildningsministerium erbjuder genom Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies läsårsstipendier till utländska studenter. Erbjudandet avser studier i landets språk vid Islands universitet. Stipendierna söks i internationell konkurrens. För ytterligare information och ansökningshandlingar, se University of Iceland. Läsåret pågår från den 1 september till den 30 april.

Vem kan söka?
Stipendierna är avsedda för studerande som har påbörjat akademiska studier i språk och/eller lingvistik. Sökande bör inte vara äldre än 35 år.

Vad händer med ansökan?
Stipendierna betalas av isländska staten. Beslut om vem som tilldelas stipendier fattas av isländska myndigheter och brukar lämnas under januari.

Villkor
Stipendiet omfattar fri undervisning samt för närvarande ett belopp på 140 000 ISK per månad. Möjlighet till förlängning finns.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV
  • Registerutdrag/examensbevis
  • Två rekommendationsbrev
  • Språkcertifikat

Mer information hittar du på Árni Magnússon-institutet för isländska studier.

Ansökningsperioden pågår normalt fram till 1 december.