Stipendier för utresande till Japan

Stipendier för forskningsstudier i Japan.

För Japan finns långtidsstipendier (1 ½ till 2 år).

Långtidsstipendier avseende forskning i Japan under ett och ett halvt till två år.
Den japanska regeringen erbjuder svenska studerande upp till tre stipendier (Monbukagakusho Scholarships) för studier i Japan under ett och ett halvt år (påbörjas i september/oktober) eller två år (påbörjas i april), med början året efter att ansökan görs. Kandidater som vid stipendietidens början inte har goda kunskaper i japanska förväntas att delta i en halvårs språkkurs.

Vem kan söka?
Stipendierna kan sökas av svenska medborgare, som har avlagt akademisk examen senast vid stipendietidens början och är under 35 år den 1 april det år då stipendiestudierna i Japan påbörjas. Sökande får inte redan bedriva studier i Japan.

Vad händer med ansökan?
Programmet bekostas av japanska staten. Ansökningsprocessen behandlas av Japanska Ambassaden, men beslut om vem som tilldelas stipendier fattas av Monbukagakusho i Japan och meddelas de sökande i december samma år.

Villkor
Stipendiet består av ett månatligt bidrag som är avsett att helt täcka omkostnader och uppehälle i Japan. Förutom detta bidrag ingår resa till Japan tur och retur med flyg, befrielse från undervisningsavgifter med mera.

Ansökan
Ansökan görs under våren, och den fortsatta processen sker under sommaren, innan midsommar. För uppdaterade detaljer om ansökningsprocessen, besök Japanska ambassadens hemsida.