Stipendier för utresande till Tjeckien

För Tjeckien finns sommarkursstipendier. Erbjudandet omfattar vanligtvis sommarkurser i tjeckiska i Brno, Olomouc och Podebrady.

Vem kan söka?
Stipendierna är främst avsedda för svenska universitets- och högskolestuderande med förkunskaper i tjeckiska.

När hålls kurserna?
Kurserna brukar äga rum under tre till fyra veckor under perioden juli–augusti.

Villkor
Stipendierna innebär fri undervisning, kost och logi. Resebidrag utgår inte.

Beslut om vem som tilldelas stipendier fattas av myndighet i Tjeckien.

För mer information om hur du ansöker, vänligen kontakta:
Tora Hedin, Slaviska institutionen på Stockholms universitet, tora.hedin(a)slav.su.se