Stipendier för utresande till USA

Uppdatering maj 2017: Fonden har numera en egen hemsida, 1976fund.org, och hanteras numera av Sverige-Amerika Stiftelsen.

1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och USA instiftades i samband med USA:s 200-årsjubileum och avser att ge bidrag till opinionsbildare från Sverige respektive USA för studiebesök i det andra landet under två till fyra veckor.

Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för stipendier inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv.

Vem kan söka?

Besöket ska vara inriktat på aktuella samhällsfrågor i det ena eller båda länderna. Syftet ska vara noggrant definierat. Stipendierna är avsedda för yrkesverksamma personer, som har utbildning, erfarenhet och de språkkunskaper som behövs för att syftet med besöket ska uppnås. Sökande som bedöms ha möjlighet att påverka expertopinion eller allmän opinion i Sverige ges företräde.

Stipendierna ges inte för direkt yrkesutbildning eller konferensdeltagande och är heller inte avsedda som delfinansiering av en längre utbildning. Sökande som redan flera gånger besökt USA kan endast undantagsvis komma ifråga. Detsamma gäller sökande som kan antas ha goda möjligheter att få sitt besök finansierat från annat håll. Stipendierna är inte avsedda för grupper.

Villkor

Stipendierna har de senaste åren uppgått till 30 000 SEK.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs genom vårt ansökningsformulär och två rekommendationsbrev ska bifogas. Ansökan skickas antingen via epost till si@si.se med ämnesraden ‘The Bicentennial Swedish–American Exchange Fund’, eller till:

Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm

Ansökan ska vara SI tillhanda senast den 15 november 2016 för studiebesök i USA under perioden 1 mars–31 december 2017 påföljande år. Beslut delges i februari 2017.

Stipendiater ska inom en månad efter avslutat studiebesök inlämna en rapport till SI.

Läs mer om 1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och USA (pdf).