Tematiska partnerskap

Under 2016 kommer en ny resultatstrategi för SI:s Östersjöverksamhet beslutas vilket gör att mer information om framtida verksamhet kommer hösten 2016.

Om du funderar på att söka projektmedel rekommenderar vi dig projektstödet projektinitiering som är medel för uppstart av projekt.

Eventuella frågor om projektstödsformen Tematiska partnerskap besvaras av Sara Almqvist

Projektstödet Tematiska partnerskap underlättar för nya breda nätverk och samarbeten inom Östersjöområdet. Projekten ska vara inriktade på åtgärder, och ska hjälpa samarbeten mellan olika sektorer och aktörer i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Georgien och Moldavien. Projekt i tidigare utlysningar har kunnat pågå i maximalt tre år och beviljas upp till 3 000 000 SEK.

Beviljade projekt

För närvarande är ett 20-tal projekt igång med stöd från Tematiska partnerskap.

2013 beviljades stöd för bland annat projekt för lantbruksåtgärder, jämställd innovation och företagsnätverk mm. Läs mer om dessa projekt.

2012 beviljades 33 miljoner kronor i stöd för bland annat projekt mot antibiotikaresistens och samarbete för ett mer innovationsvänligt klimat i Östersjöregionen. Läs mer om dessa projekt.

Relaterade sidor

  • Cecilia Andrae berättar om Tematiska Partnerskap

    Under hela september 2013 går det att lämna in en ansökan till Svenska institutet för projekt inom tematiska partnerskap. Ett tematiskt partnerskap innebär att aktörer från olika sektorer bildar partnerskap för att samarbeta kring ett ...

  • Beviljade projekt inom tematiska partnerskap

    Under 2012 beviljades tolv projekt projektbidrag för tematiska partnerskap. Innovativ energiomställning ReENERGY –  Gemensamma visioner för hållbara energisystem för städer i Östersjöregionen Syftet är att skapa en internationell och tvärsektoriell plattform för att utbyta erfarenheter ...