Visbyprogrammet

Visbyprogrammet är ett stipendieprogram som riktar sig till både svenska och utländska intressenter för samarbeten i  Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Programmet är en del av Svenska institutets Östersjösamarbete och bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i samarbetsländerna. Stipendium kan sökas för långtidsvistelser nödvändiga för pågående samarbetsprojekt eller för att initiera nya samarbeten, samt stödja forskning eller bedriva studier inom för regionen relevanta områden. Observera att stipendium endast kan sökas inom ramen för de reguljära ansökningsperioderna. Läs mer under respektive stödform nedan.

Vem kan ansöka?

Stipendier för utresande svenskar

Stipendier kan sökas av studenter, forskare och andra nyckelpersoner verksamma vid svenska lärosäten, i syfte att förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse till något av programländerna. Det är även möjligt för representanter för andra aktörer att ansöka om stipendium, med avsikten att exempelvis bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen, Östra Partnerskapet och Ryssland. Stipendium kan sökas för minst en månad och högst upp till ett år. Läs mer under årets utlysning för utresande svenskar.

Stipendier för studier i Sverige – på svenska

Svensktalande studenter, doktorander, lärare och forskare med förkunskaper i svenska motsvarande lägst B1/B2 nivå, bosatta, verksamma samt medborgare i Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller Vitryssland  kan söka stipendier för studier på svenska vid valfritt lärosäte för högre utbildning i Sverige. Stipendium kan sökas för en eller två terminers studier inom valfritt ämnesområde. Läs mer under stipendier för svensktalande.

Stipendier för masterstudier i Sverige

Studenter på masternivå från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland kan söka stipendium för heltidsstudier vid svenska lärosäten, inom masterprogram av relevans för regionens utveckling. Stipendierna omfattar utbildningsprogrammets studieavgifter under ett eller två år, ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, försäkring (även medföljande anhöriga ingår i försäkringen), samt resebidrag. Detaljerade instruktioner för ansökan, liksom uppdaterad information hittar du på SI:s engelska hemsida.

Stipendier för doktorander och forskare

Doktorander, postdoktorer, samt seniora forskare från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland kan ansöka om stipendium för vistelser i Sverige i sex, nio eller tolv månader. Det huvudsakliga syftet skall vara forskning och mottagande institution i Sverige måste kunna erbjuda arbetsplats och handledare/kontaktperson. Stipendierna omfattar ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, samt försäkring. Mer information hittar du på SI:s engelska webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Är du intresserad av regelbunden information om Visbyprogrammets verksamhet, stödformer och kommande utlysningar? Fyll i detta formulär, så blir du uppsatt på vår sändlista.

Relaterade sidor

  • SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP)

    SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP) är ett program med fokus på transparens, effektivitet och hållbarhet inom offentlig förvaltning i Östersjöregionen och länderna inom EU:s östliga partnerskap. SAYP syftar även till att skapa nya nätverk och ...

  • Visbyprogrammet – stipendier för studier i Sverige på svenska

    Det bästa sättet att lära sig ett språk är att vistas i landet där det talas. Med ett nytt stipendium erbjuder nu Svenska institutet möjligheten för svensktalande från Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland att ...

  • Visbyprogrammet – stipendier för utresande svenskar

    Inom Visbyprogrammet erbjuder Svenska institutet stipendium för studenter, forskare eller andra nyckelpersoner, verksamma vid ett svenskt lärosäte, en myndighet eller organisation, som önskar studera, bedriva forskning eller kapacitetsuppbyggnad i något av våra samarbetsländer. Mellan 1 ...