Svenska språket i världen

Studera Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Undervisar du i svenska i utlandet eller pluggar du svenska som främmande språk?

På vår webbplats Svenska språket i världen berättar vi hur SI på olika sätt stödjer svensklärare och svenskstuderande i utlandet.

Vårt stöd riktar sig främst till svenskundervisning vid utländska universitet och högskolor. Riksföreningen Sverigekontakt stödjer den svenskundervisning som bedrivs i utlandet på till exempel skolor, gymnasium, folkhögskolor och kvällskurser. Skolverket ansvarar för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Relaterade sidor

  • Många vill lära sig svenska

    Intresset för svenska språket och Sverigestudier vid utländska universitet är stort. Svenska institutet (SI) har kontakt med drygt 225 universitet i ett fyrtiotal länder och antalet svenskstuderande utanför Norden uppgår till cirka 18 000 studenter. ...