Svenska språket i världen

Studera Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

På vår webbplats Svenska språket i världen hittar du mer information om vår verksamhet och vad vi kan ge just dig för stöd.

Vanligtvis handlar det om:

  • läromedelsservice i form av bokgåvor och kontinuerlig information om nya läromedel och ny skönlitteratur
  • förmedling av och stöd till utsända svensklektorer
  • arrangemang och finansiering av svensklärarkonferenser i och utanför Sverige
  • bidrag till gästföreläsningar vid de utländska universiteten
  • stöd till sommarkurser i svenska språket och kulturen
  • stipendier för svenskstuderande och svensklärare.

Vårt stöd riktar sig främst till svenskundervisning vid utländska universitet och högskolor. Stöd till svenskundervisning på icke-akademisk nivå i utlandet, det vill säga skolor och vuxenundervisning, ges av Riksföreningen Sverigekontakt. Skolverket ansvarar för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Läs mer om Svenska institutets arbete med svenskundervisning på SI-webben Svenska språket i världen. Den vänder sig både till dig som studerar och undervisar i svenska och där hittar du bland annat undervisningstips, artiklar om Sverige och svenska språket och förslag på lämpliga läromedel.

Relaterade sidor

  • Många vill lära sig svenska

    Intresset för svenska språket och Sverigestudier vid utländska universitet är stort. Svenska institutet (SI) har kontakt med drygt 225 universitet i ett fyrtiotal länder och antalet svenskstuderande utanför Norden uppgår till cirka 18 000 studenter. ...