Sverigebilden utomlands

Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

Ett lands förmåga att nå politiska målsättningar, främja handel, attrahera investeringar och besökare samt delta i utbytet av talang och kreativitet globalt är i hög grad beroende av hur landet uppfattas.

Svenska institutet arbetar som en tydlig representant för Sverige, svenska kompetenser, värden och erfarenheter utomlands. SI gör detta i nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna och med hjälp av svenska och utländska samarbetsparter.

Sverigebilden
Svenska institutets uppdrag är att skapa förtroende för Sverige i omvärlden. I arbetet med att påverka omvärldens Sverigebild behöver vi kunskap om våra målgrupper – vad morgondagens globala medborgare vet, hur de tänker, värderar och hur Sverige kan bli relevant i deras liv. Därför lägger SI allt större vikt vid att förstå hur omvärlden ser på Sverige. SI deltar i samarbetet i Nämnden för Sverigefrämjande (NSU) där Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, KulturdepartementetBusiness Sweden och Visit Sweden ingår. Läs mer om NSU:s uppdrag och arbete.

Bilden förändras
Svenska institutet genomför varje år egna studier, såväl kvantitativa som kvalitativa, med syfte att följa och mäta Sverigebilden utomlands. SI:s omvärldsbevakning omfattar bland annat utvärderingar av SI:s egna insatser, medieanalyser, fokusgrupper och enkäter. SI följer även utvecklingen i återkommande undersökningar och internationella index.

För att möta omvärldens intresse för Sverige genomför varje år insatser som exempelvis ledarskapsprogram och stipendiesatsningar, evenemang inom konst, kultur och samhälle och engagemang i internationella forum. SI håller regelbundet seminarier om Sverigebilden och tillhandahåller även fördjupat informationsmaterial för dig som vill veta mer om varumärket Sverige och hur du kan arbeta med det.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Olla Grimault, analytiker