Sverigebilden utomlands

Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

SI arbetar löpande med studier av hur Sverige uppfattas i olika frågor.

Vi genomför analyser om hur Sverige är relevant för olika internationella målgrupper och delar gärna med oss av kunskapen till privata och offentliga aktörer som vill bygga relationer med utlandet.

Omvärldsbevakning och analys

Genom omvärldsbevakning och analys bygger SI kunskap om de specifika frågor, tendenser och tillfällen som kan skapa ett långsiktigt förtroende för Sverige. Vi genomför löpande egna studier, såväl kvantitativa som kvalitativa, med syfte att följa och mäta Sverigebilden utomlands.

SI:s omvärldsbevakning omfattar bland annat utvärderingar av SI:s egna insatser, medieanalyser, fokusgrupper och enkäter. SI följer även utvecklingen i återkommande undersökningar och internationella index.

Erbjudande till svenska aktörer

SI håller regelbundet seminarier om Sverigebilden och tillhandahåller även fördjupat informationsmaterial för dig som vill veta mer om hur Sverige uppfattas i olika frågor.

Sverigebildsstrategi

SI deltar i arbetet med att skapa en enhetlig och långsiktig kommunikation om Sverige och svenska styrkor. Vi erbjuder konkreta verktyg och stöd för dig som vill skapa relationer mellan Sverige och utlandet.

Gemensam strategi för att berätta om Sverige

Svenska institutet arbetar som en tydlig representant för Sverige, svenska kompetenser, värden och erfarenheter utomlands. Tillsammans med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Business Sweden och VisitSweden (NSU – Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet) utvecklar vi och implementerar Sverigebildsstrategin – en gemensam strategi för att berätta om Sverige och svenska erfarenheter för olika målgrupper och genom olika kanaler.

Team Sweden

Svenska institutet ingår även i Team Sweden, en satsning för att förbättra samordningen av svenskt exportfrämjande. I Team Sweden ingår också utbildnings-, närings-, ­social-, miljö-, kultur- och utrikesdepartementen; Business Sweden; VisitSweden; Vinnova; Tillväxtverket; Almi; Tillväxtanalys; Exportkreditnämnden; Svensk Exportkredit; Kommerskollegium och andra relevanta statliga myndig­heter och organisationer.

Vision, kärnvärden och profilområden

I en värld med stora utmaningar fungerar Sveriges fria och öppna samhälle som ett drivhus för innovation och samskapande”.

Så formuleras i Sverigebildsstrategin visionen för nationsvarumärket Sverige. Visionen utgår från en av Sveriges mest värdefulla och kända tillgångar – vår starka tradition av ett fritt och öppet samhälle, utvecklat över seklen och i dag starkt förankrat. I visionen målar vi upp en möjlighet att dessa kvaliteter kan utnyttjas för framtidens många stora och svåra utmaningar – framför allt genom att driva innovation och samskapande, två ”verktyg” som är synnerligen effektiva för att lösa problem och där undersökningar visar att Sverige rankas högt.

För att skapa struktur och möjliggöra kraftsamling i Sverigefrämjandet, definierar Sverigebildsstrategin fyra profilområden. Målet är att förtydliga, förenkla och dokumentera Sveriges kärnbudskap – vad som är unikt med Sverige och Sverigebilden och det värde och den nytta som Sverige kan erbjuda. De fyra profilområdena är Innovation, Kreativitet, Samhälle och Hållbarhet. Det är områden där Sverige är starkt, vilket bekräftas av många internationella undersökningar.

Profilområdena är vad vi väljer att prata om, men profilområdena som sådana är inte unika om vi inte tydliggör hur vi pratar om dem, det vill säga vad det är vi väljer att visa upp inom varje profilområde och hur vi presenterar det. För att tydliggöra det följer vi fyra kärnvärden: Öppenhet, Äkthet, Omtänksamhet och Nytänkande. Det är när vi visar upp exempel från ett profilområde som kännetecknas av alla fyra kärnvärden samtidigt som vi hittar ett typiskt svenskt anslag och får bäst genomslag.

Kontaktperson på SI

Kontakta Agnes Lidbeck, handläggare, om du har frågor om SI:s arbete med Sverigebilden.

Relaterade sidor

  • Aktuella rapporter

    Svenska institutet undersöker löpande hur bilden av Sverige ser ut i olika länder. Här hittar du SI:s aktuella studier och rapporter. Efter flyktingkrisen: fortsatt positiv bild av Sverige, med negativa inslag i två länder Mot bakgrund av ...