Aktuella rapporter

Svenska institutet undersöker löpande hur bilden av Sverige ser ut i olika länder. Här hittar du SI:s aktuella studier och rapporter.

Efter flyktingkrisen: fortsatt positiv bild av Sverige, med negativa inslag i två länder

Mot bakgrund av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015, har Svenska institutet undersökt bilden av Sverige i sju europeiska länder; Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Turkiet.

För mer information kontakta Jacob Stenberg

Feministisk utrikespolitik: Rött skynke eller vit flagg?

Rapporten ger en bild av synen på begreppen jämställdhet och feminism i ett antal länder av intresse för Sveriges internationella målsättningar. Undersökningen är genomförd av Svenska Institutet.

För mer information, kontakta Agnes Lidbeck.

Sverigebilden i Kina (2016)

Studien syftar till att skapa en bättre förståelse för hur den kinesiska allmänheten ser på Sverige, med fokus på unga kineser i storstadsregioner. Undersökningen har gjorts av Kairos Future på uppdrag av Sveriges ambassad i Peking och med stöd från Svenska institutet.

För mer information, kontakta Anna Knutsson.

Ladda ner rapporten.

Bilden av Sverige: Ryssland

Rapporten har sammanställts under våren 2016 och väger samman flera olika studier och indikatorer kopplade till frågan om Sverigebilden i Ryssland åren 2014 till 2016. Analysen är genomförd av Svenska institutet och utgår från tre enkätundersökningar, djupintervjuer samt studier av rapportering i sociala och textbaserade medier.

För mer information, kontakta Agnes Lidbeck.

Ladda ner rapporten.

Sverigebildsrapport 2015: Israel

Studien undersöker kännedomen om Sverige i relation till fem andra jämförbara länder: Nederländerna, Schweiz, Danmark, Norge och Finland. Undersökningen, som genomförts av TNS på uppdrag av Svenska institutet och Sveriges ambassad i Tel Aviv, ger också en bild av uppfattningen om och associationer till Sverige i Israel.

För mer information, kontakta Anna Knutsson.

Ladda ner rapporten.

Sverigebildsrapport 2015: Förenade Arabemiraten och Saudiarabien

Svenska institutet har gjort en studie baserad på kvalitativ data om hur unga människor (mellan 18 och 30 år) i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien uppfattar Sverige i relation till ett antal tematiska områden. Frågor har också ställts om hur kännedomen om Sverige kan öka och hur Sverige kan bli mer relevant i regionen. Undersökningen, som utfördes med hjälp av fokusgrupper, beställdes 2015 och levererades 2016.

För mer information, kontakta Anna Knutsson.

Ladda ner rapporten.

Sverigebildsrapport 2015: Indien

Hur känt är Sverige bland den indiska befolkningen? Vad associeras Sverige med och hur uppfattas landet generellt? Studien ger en bild av synen på Sverige i fem stora indiska städer under senhösten 2015.

För mer information, kontakta Anna Knutsson.

Ladda ner rapporten.

Bilder av Sverige: Hur valet 2014 påverkade Sverigebilden

Med hjälp av Oxford Research har vi studerat webbmedier i Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Tyskland och Turkiet veckan före och efter valet i Sverige den 14 september 2014. Undersökningen kompletteras med en analys av hur valet kommenterades på relevanta språk i sociala medierna.

För mer information, kontakta Agnes Lidbeck.

Sverigebilder 2014

Vad anser svenskar själva är värt att berätta om Sverige? Vad är vi stolta över och vad vill vi utveckla? I ”Sverigebilder 2014”, publicerad i juni 2014, tillfrågas  mer än 4 000 svenskar om vad de är särskilt stolta över – och vad de tycker präglar samhället.

För mer information, kontakta Agnes Lidbeck.

Ladda ner rapporten.

En Sverigeberättelse på dialekt

Rapporten ”En Sverigeberättelse på dialekt”, publicerad i juni 2014, har tagits fram för att öka kunskapen om vilka behov och förutsättningar svenska kommuner och regioner har inom platsmarknadsföring och attraktionskraft.

För mer information, kontakta Agnes Lidbeck.

Ladda ner rapporten.